Dirbamoji žemė turi būti valdoma teisėtai

Prasidėjus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui, ES ir valstybės paramą administruojančios institucijos sulaukė daug klausimų, susijusių su valdomos žemės deklaravimu. Žemės ūkio ministerija, siekdama efektyviau kontroliuoti tiek valstybinės, tiek ir privačios žemės naudojimo teisėtumą, patobulino Paraiškų priėmimo informacinę sistemą.

Atsižvelgiant į pažangiausią Vakarų Europos patirtį, tobulėjančias informacines technologijas ir besikeičiančius ES teisės aktus, deklaravimo procesas yra nuolat tobulinamas, kad atitiktų Lietuvos žemdirbių lūkesčius. Kiekvienais metais neišvengiamai atsiranda naujovių. Šie metai – ne išimtis.

Tarp naujovių yra ne tik žalinimo reikalavimų įgyvendinimo supaprastinimas,  išplėstos susietosios paramos galimybės, pažangesnis paraiškos duomenų apdorojimas, bet padaryti ir drąsūs žingsniai dėl deklaruojamos žemės kontrolės. Nuo 2017 m. pareiškėjai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai paprašius, įsipareigoja pateikti privačios žemės valdymo ar naudojimo įrodymo dokumentus, t. y. privalo įrodyti, kad jų deklaruojamas plotas valdomas nuosavybės, nuomos arba panaudos pagrindais. Tuo tarpu deklaruojamos valstybinės žemės valdymo ir deklaravimo teisėtumo atžvilgiu nėra jokių pokyčių, t. y. teisės naudoti valstybinę žemę reglamentavimas išlieka nepakitęs. Skirtumas tik tas, kad nuo šių metų pareiškėjai, teikdami plotų deklaravimo paraiškas, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje gali matyti valstybinės ir kitos paskirties žemės plotus su „Valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnio“ (toliau – VŽ sluoksnis) pagalba. VŽ sluoksnis yra pagal VĮ Registrų centro duomenis sudaryta vaizdinė informacija apie valstybinės žemės ūkio paskirties žemės ir kitos paskirties žemės plotus.

VŽ sluoksnio įdiegimas deklaravimo sistemoje parodė, kad pasitaiko nemažai atvejų, kai sluoksnyje matomi prie valstybinės žemės priskirtini sklypai yra netikslūs, nes: neatitinka realių žemės dirbimo ribų, jau yra privatizuoti, dalis sklypų nesuformuoti ir pan. Suprantama, kad VŽ sluoksnio vaizdavimas deklaravimo sistemoje dėl minėtų klaidų sukelia žmonių nepasitenkinimą, jiems kyla įvairiausių klausimų. Tačiau neginčijama, kad tiek valstybinės, tiek ir privačios žemės kontrolę reikia stiprinti – valstybei privalu žinoti, kaip panaudojamas vienas brangiausių jos turtų – žemė.

Artimiausiu metu deklaravimo sistemoje bus atnaujintas pranešimas, kuris informuos deklaruojančiuosius, kad jei į VŽ sluoksnį patenka plotas, kurį pareiškėjas valdo nuosavybės teise, pareiškėjui pakanka turėti šio ploto valdymo teisės įrodymo dokumentą. Siekiant didesnio aiškumo, apie tai informuotos visos savivaldybės ir ūkininkų savivalda. Tikimasi, kad pareiškėjui, turinčiam dirbamų plotų valdymo įrodymo dokumentus, nesudarys didelių sunkumų juos atsinešti į seniūniją ir parodyti, jei dėl galimų minėtų VŽ sluoksnio klaidų pareiškėjo privačios žemės laukas įtrauktas į VŽ sluoksnį.

Žemės ūkio ministerija siekia, kad oficialiai žemę valdantis ir ją dirbantis pareiškėjas neturėtų jokių kliūčių savo veiklai vykdyti ir jam nereikėtų įdėti papildomų pastangų gaunant tiek ES, tiek ir nacionalinę paramą už dirbamus plotus bei ūkyje laikomus gyvulius.

ŽŪM informacija