Diskusija apie gyvulininkystės ir stambiųjų mėsėdžių sambūvį Europoje 

2023 m. liepos 5 d. Gamtos išteklių komisija (NAT Commission for Natural Resources ) ir Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos komisija (ENVE Commission for the Environment, Climate change and Energy) kartu su Europos Parlamento biologinės įvairovės, medžioklės ir kaimo vietovių grupe surengė diskusiją apie gyvulininkystės ir stambiųjų mėsėdžių sambūvį Europoje.

Problemos, susijusios su šiais gyvūnais, įvairiose ES šalyse skiriasi, tam įtakos turi socialinė ir ekonominė veikla bei gamtinės sąlygos skirtinguose ES regionuose.

Diskusijos metu buvo kalbama apie vis didėjančius iššūkius, su kuriais susiduria ūkininkai ir kaimo bendruomenės dėl mėsėdžių populiacijos didėjimo, taip pat buvo siekiama rasti sprendimus dėl ES gyvūnų rūšių (mėsėdžių) ūkininkams daromos žalos.

NAT komisijos pirmininkė Isilda Maria Gomes, renginyje įvardino, jog didėjant mėsėdžių skaičiui darosi vis sunkiau jį suvaldyti. Ji priminė, kad Europos regionų komitetas dar 2019 m. atkreipė dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria ūkininkai tam tikruose ES regionuose. Regionų komitetas pasiūlė keletą priemonių, kuriomis paragino Europos Komisiją įvertinti ir peržiūrėti Buveinių direktyvą (tam tikrus straipsnius), kad būtų galima greičiau reaguoti į saugomų rūšių populiacijos pokyčius.

Europos žemės savininkų generalinis sekretorius Jurgen Tack, pabrėžė, kad ES atlieka pagrindinį vaidmenį palengvinant suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą ir keitimąsi žiniomis. Platformos tikslas yra sumažinti konfliktus ir rasti sprendimus tarp žmonių interesų ir didelių mėsėdžių rūšių, kartu skatinant abipusę pagarbą ir konstruktyvų įsitraukimą. Platformos nuoroda: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/habitats-directive/large-carnivores/eu-large-carnivore-platform/eu-regional-large-carnivore-platforms_en

Diskusijos dalyviai aptarė sambūvio priemones, kurios pasiteisino skirtinguose Europos Sąjungos regionuose. Šios priemonės apima elektrinių tvorų naudojimą, aviganių ar kitų šunų panaudojimą.

Simone Schmiedtbauer, Europos Parlamento narė, ūkininkaujanti Austrijoje puikiai supranta šių kalnuotų vietovių ūkininkų ir mėsėdžių daromos žalos problemas. Gyvūnų saugotojų atstovams ji pasiūlė atvykti ir pagyventi tuose regionuose, kur  mėsėdžių populiacija gausiai padidėjusi. Ūkininkai bijo išleisti net vaikus vienus žaisti, nes nežinia kokie žvėrys užklys į ūkininkaujamą teritoriją. Ūkininkų baimė yra neįkainojama ir pinigine verte neišreiškiama.

Vokietijos atstovas paminėjo, jog ūkininkas, kurį užpuolė meška, prisiėmė kaltę sau dėl neatsargumo, taip akcentuodamas, kad ūkininkai myli gamtą, nori išsaugoti biologinę įvairovę, bet kartu jie turi apsisaugoti nuo gyvūnų atakos.

Švedijos atstovas pabrėžė, jog vilkai ieško naujų medžioklės plotų, o įsigyjamos apsaugos priemonės – aviganiai, elektros tvoros, nėra veiksmingos priemonės nuo vilkų daromos žalos ūkininkams. Ūkininkai kiekvieną dieną susiduria su iššūkiais, nes nežino kaip apsisaugoti nuo vilkų antpuolių.

Kitų šalių atstovai pažymėjo, kad kai kurios ES valstybės atlygina vilkų padarytus nuostolius.  Didžiausia vilkų populiacija yra Rumunijoje ir Graikijoje, tačiau šių šalių ūkininkams valstybės ne pilnai kompensuoja nuostolius.

Diskusijoje išryškėjo dvi stovyklos: vieni saugojantys mesėdžius (vilkus, meškas, lūšis), o kiti – pasisakantys už mėsėdžių populiacijos mažinimą.

NAT komisijos pirmininkė Isilda Maria Gomes išreiškė savo įsipareigojimą, aptartus pasiūlymus perduoti Europos institucijoms. Tikslas – rasti pusiausvyrą tarp ES gyvūnų rūšių apsaugos ir praktinių konfliktų sprendimų nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.

ES svarbių gyvūnų rūšių apsauga pagal Buveinių direktyvą, įskaitant stambių mėsėdžių rūšis, pvz., vilkus ir lokius, turi būti subalansuota, kad būtų rasti galimi konfliktų, susijusių su stambiais mėsėdžiais, sprendimai nacionaliniu, regioniniu ar vietos kontekstu. Šiame renginyje, kurį kartu organizavo Europos Regionų komiteto NAT ir ENVE komisijos bei Europos Parlamento Tarptautinė biologinės įvairovės grupė , medžioklės ir kaimo klausimais, buvo aptariami pasiūlymai ir keičiamasi gerąja patirtimi, kaip pagerinti gyvulininkystės ir stambiųjų mėsėdžių sambūvį Europoje.