Diskusija dėl ekologinio ūkininkavimo perspektyvų

2022 m. balandžio 12 d. Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai ir nariai susirinko į informacinį renginį – diskusiją dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas” įgyvendinimo taisyklių projekto.

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) pirmininkas  Saulius Daniulis pristatė Projekte apibrėžtus pokyčius pvz. panaikintas reikalavimas turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą, reikalavimas iki tam tikros datos atlikti ekologinių ūkių kontrolę, veiklos vykdytojai turės prašyti leidimo dėl ragų užuomazgų šalinimo ir kt.

Pasitarimo dalyviai išsakė daug esminių pastabų Projektui ir pasiūlė konkrečius galimus tobulinimus kaip supaprastinti esamą kontrolės mechanizmą ir padidinti ekologinių ūkių įtrauktį į esamus procesus.

EK pažymi, kad BŽŪP plane pateikiami svarbūs sprendimai su aplinka ir klimatu susijusiems iššūkiams spręsti, įskaitant privalomąsias sąlygas (GAAB, VR) ir ekoschemas, galintys paskatinti geresnį tvarios praktikos taikymą, tačiau atkreipia dėmesį, kad reikėtų aiškiau apibrėžti „žaliąją architektūrą“ ir jos elementus, įrodant, kad naujoji ambicija yra didesnė palyginti su dabartiniu laikotarpiu.

Suplanuotose intervencijose nepakankamai atsižvelgiama į poreikį sumažinti ŠESD iš gyvulininkystės, poreikį gerinti maistinių medžiagų valdymą, prisitaikyti prie klimato kaitos, būtinybę geriau tvarkyti EB svarbos buveines ir rūšis, taip pat Lietuvos prašoma geriau atsižvelgti į „Natura 2000“ Prioritetinių veiksmų programą.

Lietuva raginama pasinaudoti BŽŪP plano teikiamomis galimybėmis didinti tvarią atsinaujinančiosios energijos, įskaitant biodujas, gamybą ir naudojimą šalies viduje, bei mažinti energijos suvartojimą.

Lietuva primygtinai raginama atsižvelgti į nacionalinius tikslus, kurie bus nustatyti ES Reglamentuose

EK palankiai vertina Lietuvos planus iki 2030 m. ekologinio ūkininkavimo plotus padidinti beveik dvigubai iki 15 proc. Atsižvelgdama į ekologinio ūkininkavimo naudą ir lėtą šio sektoriaus augimą pastaraisiais metais, EK rekomenduoja Lietuvai išnagrinėti galimybes nustatyti didesnę siektiną reikšmę.

EK palankiai vertina Lietuvos planus didinti biologine įvairove turtingų kraštovaizdžio elementų kiekį taikant ekoschemas ir ragina įvertinti ar siūlomų intervencijų apimtis yra pakankama siekiant nacionalinio tikslo (2030 m. – 10 proc. ŽŪN).

EK teigiamai vertina tai, kad siūlomas asignavimas jauniems ūkininkams gerokai viršija minimalų reikalavimą ir kad yra naudojamas įvairių priemonių derinys siekiant išspręsti kartų atsinaujinimo poreikį sektoriuje.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.