Diskusija dėl kooperacijos plėtros

2021 m. kovo 5 d. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“  ir jos vadovas Jonas Kuzminskas inicijavo diskusiją dėl kooperacijos plėtros.

„Turime dar kartą peržiūrėti ir diskutuoti dėl Kooperacijos įstatymo tobulinimo bei pradėti diskusijas su Seimo Kaimo reikalų komitetu, žemės ūkio ministerija. Būtina paskatinti žemės ūkio ministeriją kuo skubiau suformuoti darbo grupę kooperacijai plėtoti. Turime aptarti paramą kooperatyvams bei numatyti kooperatyvų paramos gyvybingumo rodiklius. Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją Lietuvos ūkininkams kitų ES valstybių narių atžvilgiu, stiprinti pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vaidmenį maisto tiekimo grandinėje, reikalingos ypatingos sąlygos, kad žemės ūkio kooperatyvai būtų patrauklūs – plėstų naujų narių ratą bei galėtų sėkmingai vykdyti veiklą, įgyvendinant fundamentalius kooperacijos tikslus bei principus“, – kalbėjo LŽKA „Kooperacijos kelias pirmininkas Jonas Kuzminskas.

Kol kas Lietuvoje tik 12 proc. ūkininkų dalyvauja kooperacijos procesuose, kai tuo tarpu Prancūzijoje – 94,6% darbuotojų dirba kooperatyvuose, Austrijoje – 90,7%, Airijoje – 74,8%, ir būtent šiose šalyse  produktyvumas yra didesnis lyginant su kitomis ES šalimis.

Šiandien žemės ūkio kooperatyvų steigimas patiria vadybinių, ekonominių, socialinių ir psichologinių trukdžių. Pagrindiniai veiksniai, trukdantys plėtoti kooperaciją žemės ūkio veikloje yra ūkių nenoras dėti papildomų pastangų ir investicijų dėl sunkiai apčiuopiamos kooperatyvų naudos. Tiek žemdirbiai, tiek visuomenė Lietuvoje dar stokoja žinių apie kooperatyvus ir jų veiklą. Kuo daugiau žemės ūkio dalyvių supras, kad kooperatyvai yra realiausia žemės ūkio rinkos demonopolizavimo ir žemės ūkio produktų gamintojų lygiateisiškumo įtvirtinimo joje priemonė, kad be kooperatyvų smulkieji žemės ūkio subjektai rinkos sąlygomis išgyventi nepajėgs, o valstybės teikiama parama negalės būti veiksminga, tuo greičiau jie taps ryžtingais kooperatyvų šalininkais.