Diskusija dėl rizikos valdymo fondo

2023 m. kovo 22 d. Žemės ūkio rūmuose vyko diskusija dėl Žemės ūkio rizikos valdymo fondo taisyklių.

Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonės „Rizikos valdymas” veiklos srities „Pajamų stabilizavimo priemonės (Žemės ūkio rizikos valdymo fondai)” įgyvendinimo taisyklių pakeitimo projektą pristatė Žemės ūkio ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius ir Strateginio planavimo departamento direktorė Virginija Žoštautienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja Lina Juzėnienė ir vyr. specialistė Rimantė Juodenienė.

Diskusijose aktyviai dalyvavo ŽŪR nariai – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” vadovas Jonas Kuzminskas, kooperatyvo „EKO tikslas” vadovas Mindaugas Petkevičius, kooperatyvo „EKO Žemaitija” vadovas Mindaugas Žutautas.

Nuotoliniu būdu į diskusiją įsijungė ŽŪK „Pienas LT” atstovas Nerijus Jakubauskas bei Žemės ūkio ministerijos atstovai: Jolanta Oleškevič, Jolita Čičiurkienė, Andrius Burlėga.

Europos Sąjunga reglamentu yra numačiusi žemės ūkio rizikos valdymo priemonę, skirtą padėti ūkininkams mažinti šią riziką. Atsižvelgdama į ES reglamentą, Žemės ūkio ministerija į Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą yra įtraukusi priemonę „Rizikos valdymas“ su veiklos sritimi „Pajamų stabilizavimo priemonė (žemės ūkio rizikos valdymo fondai)“. Iki 2025 m. pabaigos rizikos fondams tinkamoms finansuoti išlaidoms yra numatyta 0,1 mln. Eur. Ši priemonė taip pat yra įtraukta ir į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginį planą.

ES siekdama, kad rizikos valdymo priemone naudotųsi visų sektorių ūkininkai ir jiems būtų taikomos vienodos sąlygos, neiškraipoma konkurencija ir būtų vykdomi tarptautiniai ES įsipareigojimai, pakeitė reglamento nuostatas. Valstybėms narėms suteikta galimybė sumažinti žemės ūkio rizikos valdymo priemonei taikomą 30 proc. ribą, pagal kurią ūkininkams skiriama kompensacija už produkcijos ar pajamų sumažėjimą, iki ne mažiau kaip 20 proc.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pajamų stabilizavimo priemonė (žemės ūkio rizikos valdymo fondai)“ įgyvendinimo taisyklių projekte numatytos šios tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos:

  • įnašai į pradinį pasirašytąjį kapitalą;
  • tiesiogiai su žemės ūkio rizikos fondo veikla susijusios administracinės išlaidos;
  • finansinės kompensacijos fondo nariams, kai atskiro nario pajamų sumažėjimas viršija 20 proc. šio žemės ūkio veiklos subjekto vidutinių metinių praėjusių trejų metų laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų metų pajamų, neįskaitant per tuos penkerius metus gautų didžiausių ir mažiausių pajamų sumų.

Paramos intensyvumas turi neviršyti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Taisyklių projektas šiuo metu derinamas su visuomene – paskelbtas Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje (TAIS) čia.

Diskusijos dalyviai aptarė galimus paramos gavėjus, paramos intensyvumą, tinkamas finansuoti išlaidas, įsipareigojimus, paramos paraiškų teikimo tvarką ir sankcijas, bet kilo daug klausimų dėl lėšų kaupimo, ūkių rezultatų vertinimo, kooperatyvų prisidėjimo, siekiant padėti savo nariams.

Diskusijos dalyviai sutarė kreiptis į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą dėl lengvatinių paskolų ir netolimoje ateityje susitikti taisyklių aptarimui.