Diskusijos apie sektorių poreikius, aplinkosaugos schemas, BŽŪP eigą

2018 m. lapkričio 6 d. Žemės  ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė dalyvavo Copa-Cogeca Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) darbo grupės posėdyje. Darbo grupė, kuri tarsi „apjungia” sektorines darbo grupes, diskutavo apie sektorių poreikius, naujų aplinkosauginių schemų galimybes, BŽŪP reformos eigą.
Posėdyje daug dėmesio skirta įvairių žemės ūkio sektorių ekspertų pastaboms dėl BŽŪP po 2020 m., išsakytoms sektorinėse darbo grupėse. Mėsinių galvijų sektoriui reikalinga aiškiau nustatyti specifinę paramą, eksporto subsidijų ir rizikos valdymo schemas, paramą vartojimo skatinimui. Pieno sektoriaus ekspertai pasigedo dėmesio rinkos valdymo priemonėms, rizikos valdymo įrankių tarp gamintojo ir perdirbėjo. Kiaulienos sektoriaus ekspertai pabrėžė ūkininkų konkurencingumo skatinimo poreikį ir norėtų BŽŪP matyti numatomus kompensacinius mechanizmus su gyvūnų sveikata susijusioms rizikoms sušvelninti. Posėdyje akcentuota, jog BŽŪP turi sietis su  ES prekybos politika, naujų rinkų paieška, vartojimo skatinimo programomis. Kaimo plėtros darbo grupės nariai pasisakė prieš kaimo plėtros finansavimo mažinimą.

Taip pat aptartos galimos aplikosauginės ir ekologinės schemos naujojoje BŽŪP. Copa-Cogeca siūlo, kad į šių schemų, už kurių savanorišką įgyvendinimą bus skiriama papildoma parama, sąrašą būtų įtraukiamas išmanusis ūkininkavimas, sertifikavimo schemos, anglies dvideginio emisijų valdymas per ganyklų ir ariamos žemės derinimą. Copa-Cogeca nariai taip pat siūlė tokias schemas, kaip metano emisijų mažinimas per galvijų pašarų derinimą, vandens išsaugojimo  praktikas, bitėms palankią žemdirbystę (purškimas naktimis), laukinei gamtai palankius ūkininkavimo metodus (pūdymai miškų pakraščiuose), dirvožemio erozijos prevencija. Posėdžio dalyviai sutarė, jog naujos aplinkosauginės schemos turi būti ne tik tausojančios gamtą, bet ir nešančios ekonominę naudą ūkininkui.

Copa-Cogeca sekretoriatas pristatė sprendimų priėmimo dėl BŽŪP reformos eigą. Pasak ekspertų, balsavimas dėl BŽŪP teisės aktų Europos Parlamente, kur laukiama didžiulio svarstytinų pataisų skaičiaus, anksčiausiai  įvyks kitų metų kovo – balandžio mėnesį. Taigi, galutinių sprendimų tikėtis dar iki gegužę vyksiančių Europos Parlamento rinkimų, ko gero, neverta.