Diskusijos dėl ES 2021-2027 m. biudžeto

Gruodžio 13 d. Europos Vadovų Taryba pradėjo diskusijas dėl ES daugiamečio 2021–2027 m. biudžeto. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kiti ES lyderiai išsakė savo šalių pozicijas dėl Europos Komisijos pateikto pirminio biudžeto pasiūlymo. Kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkavimą ES Tarybai perimsianti Rumunija paraginta tęsti intensyvų praėjusių metų darbą, susijusį su būsimu ES ilgalaikiu biudžetu. Vadovai siekia dėl jo susitarti 2019 m. rudenį įvyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Diskusijos prasideda sudėtingu laikotarpiu. Londone tvyrant politinei įtampai ir neaiškumui dėl „Brexito“, išlieka daugybė nežinomųjų ir dėl daugiamečio ES biudžeto. Šiuo metu nėra žinoma, kokį išstojimo iš ES kelią pasirinks Jungtinė Karalystė, o tai gali nulemti tiek biudžeto dydį, tiek prioritetinių sričių finansavimą.

Derybose dėl naujojo septynmečio biudžeto Lietuvai svarbios trys prioritetinės sritys: parama iš sanglaudos fondų, žemės ūkio išmokos ir lėšos Ignalinos AE uždarymui bei strateginiams energetikos ir transporto projektams.

Lietuvos BVP peržengus 75 proc. ES vidurkio ribą, Komisija siūlo net 24 proc. sumažinti mūsų šaliai skirtą ES paramą iš sanglaudos fondų. Šalies vadovės teigimu, toks drastiškas sumažinimas yra nepriimtinas, todėl būtina siekti, kad Lietuvai būtų taikomas pereinamasis laikotarpis ir ES parama būtų mažinama laipsniškai.

Lietuva taip pat siekia, kad tiesioginės žemės ūkio išmokos ūkininkams sparčiau pasiektų ES vidurkį. ES jau dabar nevykdo savo 2013 m. prisiimto įsipareigojimo, kad tiesioginės išmokos 2020 m. sieks bent 196 eurus už hektarą. Pagal Komisijos pateiktą dabartinį pasiūlymą mūsų ūkininkams pirmaisiais naujosios finansinės perspektyvos metais – 2021-aisiais – numatyta mokėti tik 174 eurų išmoką už hektarą.

ES 27 vadovai taip pat surengė specialųjį Europos Vadovų Tarybos susitikimą, kad aptartų „Brexit’ą“. Jie dar kartą patvirtino 2018 m. lapkričio 25 d. išvadas, kuriose patvirtintas susitarimas dėl išstojimo ir politinė deklaracija. „Sąjunga laikosi šio susitarimo ir ketina jį ratifikuoti. Dėl jo nebus iš naujo deramasi.“ – teigiama susitikimo išvadose.

Vadovai taip pat aptarė pasirengimą scenarijui, kad nebus pasiekta jokio susitarimo.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos Prezidentės Spaudos tarnybos ir Europos Vadovų Tarybos paskelbtą medžiagą