Diskusijos dėl LKT veiksmų programos

Birželio 30 d. Žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Žemės ūkio ministerijoje vykusiame  Lietuvos kaimo tinklo (LKT) veiklos koordinavimo grupės posėdyje. Ministerijos specialistės pristatė atnaujintos LKT 2016–2023 m. veiksmų programos projektą, veiklos principus ir kryptis, tačiau koordinavimo grupės nariai nepritarė atnaujintai Veiksmų programai, todėl nutarta iki liepos 11 d. pateikti Žemės ūkio minitsterijai pasiūlymus dėl minėtos programos.

Žemės ūkio rūmuose liepos 5 d. 10 val. organizuojamas Kaimo reikalų komiteto posėdis, kurio darbotvarkėje Lietuvos kaimo tinklo 2016-2020 metų veiksmų programos aptarimas.

Posėdyje kviečiamos dalyvauti Žemės ūkio rūmų organizacijų nariai, Žemės ūkio ministerijos atstovai.