Dr.E.Gedgaudas: Inovacijų taikymas pieno ūkiuose pasiteisino

Pasauliui sparčiai vystantis stebime ir žmonių technologinių atradimų pažangą skaitmeninių technologijų ir biotechnologijų srityse. Pasaulyje nuolat augant gyventojui skaičiui, veikiame ir sekiname pasaulinius resursus, klimatą, bioįvairovę, darome įtaką pačiai žmonijos raidai ir saugiam išlikimui. Todėl šiandien galime pasidžiaugti, kad taikomų inovacijų pieno ūkiuose dėka galime prisidėti ne tik prie gyvulių sveikatingumo, bet ir prie pieno ūkių konkurencingumo.

Problemos ir jų sprendimo būdai

Pagrindinės nagų ligos (puvinys, pado opa, ir dermatitas) dažniausiai pasireiškia užpakalinėse kojose. Pieno primilžis, sergančių karvių būna apie 8 litrus mažesnis, nei visos bandos vidutinis primilžis, o apie 87 proc. sergančių karvių nagų ligomis somatinių ląstelių skaičius buvo didesnis nei 200 tūkst./ml. Nagų ligos taip pat daro įtaką tokiems pieno rodikliams kaip pieno riebumas, pieno vidutinis baltymingumas, dėl kurių, taip pat ir dėl somatinių ląstelių per didelio skaičius, žemėja pieno kokybė bei mažėja pieno kaina. Tyrimais nustatyta, kad iš karvių, kurių nagos buvo gerai prižiūrimos ir reguliariai tvarkomos, per laktaciją primelžta vidutiniškai 1500 kg pieno daugiau negu iš tų, kurių nagos neprižiūrėtos.

Ekonominiai nuostoliai, patirti dėl pieninių galvijų šlubavimo, yra tokie patys reikšmingi kaip ir nuostoliai po mastitų ar nesėkmingo susėklinimo. Apšlubus gyvuliui, nuostoliai atsiranda, nes padidėja gyvulio streso lygis, sumažėja suvartojamo pašaro kiekis, prailgsta laikas tarp veršiavimųsi, padidėja išlaidos dėl veterinarinio gydymo, mažėja skerdžiamų karvių masė, gyvuliams silpsta imunitetas, dėl ko pradeda sirgti ir kitomis ligomis ir kt.

„Žemės ūkio rūmų įgyvendinamo projekto pagalba sprendžiamos pieno ūkių konkurencingumo ir gyvulių sveikatingumo (nagų ligų) problemos naudojant naują technologiją, kurios Lietuvoje dar niekas netaikė. Ši inovacija plačiai taikoma Olandijoje ir Vokietijoje, neseniai pradėta taikyti ir Danijoje, Švedijoje bei Suomijoje. Lietuvos ūkininkų – projekto dalyvių ūkiuose įrengėme purškimo sistemą, kur specialių purkštukų pagalba prieš melžimą ant karvių kanopų purškia tirpalą, kuris kanopas apsaugo nuo dermatito (dermatitis digitalis). Įrengę purškimo sistemas ūkininkų ūkiuose, atlikome parodomuosius bandymus, vertinome karvių nagas bei atlikome monitoringą. Įsitikinome, kad rezultatai yra puikūs, nes pagerėjo gyvulių sveikatingumas, t. y. sumažėjo karvių sergamumas nagų ligomis, tuo pačiu pagerėjo produkcijos kokybė, kas prisidės prie konkurencingumo ir žinoma, prie palankesnės aplinkos kūrimo, antibiotikų naudojimo mažinimo ir kt. Inovatyvų karvių nagų priežiūros paketą sudaro automatinis kilimėlis ir priemonė karvių nagų priežiūrai, kuri pagaminta iš natūralių ekstraktų, yra neutrali odos pH, nekenksminga aplinkai ir užtikrinanti gerą priemonės patekimą ant nagų. Vidinis kilimėlio sluoksnis sugeria vandenį ir priemonę nagų priežiūrai, viršutinė kilimėlio dalis paleidžia tirpalą dėl atsiradusio spaudimo užlipus gyvuliui. Kilimėlis pildosi automatiškai, naudoja intensyviai veikiantį tirpalą, nesukelia streso gyvuliams, efektyviai veikia, jei gyvulys juo pereina 3–4 kartus per dieną. Rinkinys (kilimėlis ir priemonė) turi būti keičiama kas 5 mėnesiai. Speciali pompos sistema yra sukurta specialiai naudoti kartu su automatiniu kilimėliu ir priemone nagoms. Automatinis kilimėlis jau turi fiksuotą automatinį dozavimą karvių nagų priemonei. Pastoviai naudojant kilimėlį su purškimo priemone bus užtikrinta nuolatinė karvių nagų apsauga“, – informuoja projekto vadovas dr. Edvardas Gedgaudas.

Projekto dalyviai ir inovacija

Projekte numatyta inovacija įdiegta Šilalės, Kazlų Rūdos, Telšių, Radviliškio, Skuodo, Ukmergės ir Kauno rajonų ūkininkų ūkiuose. Iš ūkių atstovų, dalyvaujančių projekte suformuotos pasidalijimo patirtimi grupės tarpusavyje susitiko ir diskutavo ne vieną kartą.

Inovatyvų karvių nagų priežiūros paketą sudaro automatinis kilimėlis ir priemonė karvių nagų priežiūrai, kuri yra pagaminta iš natūralių ekstraktų, yra neutrali odos pH , nekenksminga aplinkai,  užtikrina gerą priemonės patekimą ant nagų. Vidinis kilimėlio sluoksnis sugeria vandenį ir priemonę nagų priežiūrai, viršutinė kilimėlio dalis paleidžia tirpalą dėl atsiradusio spaudimo užlipus gyvuliui. Kilimėlis pildosi automatiškai, naudoja intensyviai veikiantį tirpalą, nesukelia streso gyvuliams, efektyviai veikia, jei gyvulys juo pereina 3–4 per dieną. Rinkinys (kilimėlis + priemonė) turi būti keičiamas kas 5 mėnesiai.

Pompos sistema yra sukurta specialiai naudoti kartu su automatiniu kilimėliu ir priemone nagoms. Automatinis kilimėlis jau turi fiksuotą automatinį dozavimą karvių nagų priemonei. Penkias dienas per savaitę naudojama nagų priežiūros priemonė, o kitas dvi – naudojamas dezinfekcinis tirpalas.

Naudojama priemonė yra nauja aktyvi odos apsaugos priemonė, specifinei nagų sričiai. Kai oda nagų srityje gydoma šia priemone, aktyvių mineralų sluoksnis visiškai padengia gydomą plotą. Sudarytas mineralinis sluoksnis kelioms dienoms stipriai sujungia nepažeistą ir pažeistą odą. Aktyvus mineralinis sluoksnis suskaidys bet kokį žalingą šalutinį atliekų produktą, kuris tik pateks ant odos. Ši naujovė leidžia odai normaliai, įprastai sugyti neįtakojant kenksmingai aplinkai. Pastoviai naudojant dezinfekcinį tirpalą užtikrinsime nuolatinę apsaugą, kuri žymiai sumažina nagų problemas.

Projektą „Pieno ūkių neigiamo poveikio aplinkai mažinimas didinant konkurencingumą ir gyvulių sveikatingumą“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ inicijavo Žemės ūkio rūmai.