E.Gedgaudas: ŽŪR – tvirtas pagrindas ir stiprus užnugaris

LR ŽŪR įkūrimo 95-mečio ir atkūrimo 30-mečio proga mintimis apie dalyvavimą LR ŽŪR veikloje dalijasi LR ŽŪR tarybos narys, Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto pirmininkas, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) direktorius dr. Edvardas Gedgaudas.

 

Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) pirmtakė Holšteinų galvijų augintojų ir gerintojų asociacija buvo įkurta 1995 m. vasario 7 d. Drąsiai galiu pasakyti, kad ją įkūrė tikrosios veislininkystės entuziastai, kurie pragmatiškai numatė holšteinų veislės naudą Lietuvos ūkiui. Jau tuo metu buvo kalbama apie bandas, kurių vidutinis produktyvumas turėtų siekti 8-10 t pieno per laktaciją. Tokios drąsios vizijos dėka ir nuoseklaus holšteinų veisimo,  daugelyje LGVA narių pieno ūkių toks primilžis pasiektas. Taigi entuziastų nubrėžti tikslai ir darbai davė apčiuopiamų rezultatų, o holšteinų veislė pasiteisino, paplito ir įsitvirtino Lietuvos ūkiuose. Asociacija siekė pritraukti kuo daugiau pieno gamintojų, todėl buvo nuspręsta šiek tiek pakeisti pavadinimą.

Kitas svarbus asociacijos žingsnis –  sprendimas įstoti į Žemės ūkio rūmus. Dabar galiu patikinti, jog tai buvo toliaregiškas žingsnis: įžvelgiant galimybes, bendrą darbą, bendrų siekių įgyvendinimą žemdirbių visuomenėje.

Visada gera jaustis savu tarp savų. Nors LR ŽŪR jungia skirtingas šakines asociacijas, tačiau siekiama dirbti viso Lietuvos žemės ūkio labui. Sakoma, kad vienas lauke – ne karys, o būnant šios organizacijos nariu žinai, kad turi tvirtą pagrindą po kojomis, stiprų užnugarį. Žinai, kad tavo lūkesčiai ir problemos bus sprendžiamos kompleksiškai, neatidėliojant ir nepažeidžiant kitų narių interesų. LR ŽŪR įrodė, kad laikantis tokio principo laimi visi, tik gaila, kad neretai tokio supratimo stinga valdžios koridoriuose, o juk valdžios institucijos pačios turėtų būti suinteresuotos kuo glaudžiau bendrauti su LR ŽŪR, nes ši organizacija yra tarsi Lietuvos žemdirbių parlamentas. Deja, neretai tas valdžios dėmesys būna daugiau neigiamo pobūdžio, tarsi valdžia mus laikytų konkurentais. Gali pamanyti, kad žemės ūkio efektyvumas, konkurencingumas, bendradarbiavimas nėra kai kurių valstybinių institucijų prioritetai, todėl LR ŽŪR tenka pakovoti už savo organizacijas – siekiant tikslų, duodančių apčiuopiamą naudą žemdirbiams. Tai – paradoksas liberalioje ir atviroje visuomenėje. Tačiau tai parodo, kad LR ŽŪR veikla ir siekiai yra teisingame kelyje. Tikiuosi, kad valdžios institucijos supras Lietuvos žemės ūkio svarbą ekonomikai, aplinkosaugai ir socialiniame kontekste. Visus šiuos veiksnius LR ŽŪR sėkmingai pristato visuomenei ir stengiasi juos įgyvendinti.

Iš dabartinių LR ŽŪR vadovų geru žodžiu norėčiau paminėti vicepirmininką Algį Baravyką, direktorių Sigitą Dimaitį, LR ŽŪR tarybos narį Česlovą Tallat-Kelpšą, LR ŽŪR pirmininką Arūną Svitojų.  Tarp kitko A. Svitojus buvo vienas iš mūsų asociacijos steigiamojo komiteto narių.

Mus jungiančių ir mūsų interesus ginančių LR ŽŪR 95 – ojo  ir atkūrimo 30 – mečio proga LMGA vardu norėčiau palinkėti išlikti pagrindiniu asociacijų ramsčiu ir pagalbininku padedant šioms organizacijoms stiprėti, siekiams įgyvendinti. O LMGA nariams linkiu tolimesnio kryptingo ir nuoseklaus darbo veisiant holšteinus Lietuvoje, kaip efektyviausią pieninių galvijų veislę. Tai vienintelė veisėjų organizacija su ištikimais nariais, daugiausiai nuveikusi šiems tikslams pasiekti. Turime ir tolimų tikslų, o pagrindinis – tikimės, kad po dešimtmečio apie 80 proc. Lietuvos pieninių karvių populiacijos sudarys holšteinai, o genominė selekcija taps kasdienine rutina ir ekonominio ūkininkavimo pagrindu.