Eilinis, bet išskirtinis LR ŽŪR XX – asis suvažiavimas

Pagrindinė šalies žemdirbių savivaldos skėtinė organizacija LR Žemės ūkio rūmai savo XX – ąjį suvažiavimą simboliškai skyrė šios gilias tradicijas tęsiančios organizacijos įkūrėjams ir atkūrėjams –  Jonui Pranui Aleksai ir prof. Antanui Stancevičiui prisiminti ir pagerbti.  Suvažiavimo dalyviai jų atminimą pagerbė tylos minute ir prasmingais žodžiais.

       Tačiau XX – aisis  LR ŽŪR suvažiavimas buvo labiau darbinis, nes organizacijos įkūrimo 95 – ąsias ir atkūrimo 30 – ąsias metines jos nariai iškilmingai paminės liepos 2 d., tarptautinės konferencijos Kaune metu.

Priimti du nauji nariai

Suvažiavimą atidaręs LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus prisipažino ant savo darbo stalo visada turintis J.P.Aleksos knygą, kurioje labai taikliai apibrėžti darbai, kuriuos prieš 95 metus įkurti Žemės ūkio rūmai turėjo nuveikti pirmiausia. Ir ne tik tuometiniai ŽŪR, bet ir apskritai – ko pirmiausia imtis turėjo jaunos valstybės žemės ūkis. „Skaitau ir pasibraukiu kai kurias mintis, nes kai kurie uždaviniai aktualūs ir šiandien“, – kalbėjo A.Svitojus. LR ŽŪR pirmininkas geru žodžiu paminėjo ir prie LR ŽŪR atkūrimo prisidėjusius kitus asmenis ir žemės ūkio specialistus.

Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko linkėjimus LR ŽŪR suvažiavimui perdavė ministro patarėjas Daivaras Rybakovas.

Po suvažiavimo įvykusiame LR ŽŪR tarybos posėdyje LR ŽŪR gretas papildė dar du nariai: visas 49 šalies kaimo vietovėse veikiančias vietos veiklos grupes vienijanti asociacija – Vietos veiklos grupių tinklas ir didžiausia šalyje Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugija. Abiejų asociacijų prašymai priimti į LR ŽŪR buvo patenkinti ir LR ŽŪR gretos dar sustiprėjo.

Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė sklandžiai pristatė organizacijos veiklą ir tikslus, siekiant tapti aktyviausios ir konstruktyviai dirbančios organizacijos – LR ŽŪR nariais. „Matome, kad drauge galime nuveikti dar daugiau. Sutelktas konstruktyvus darbas naudingas ne tik pačioms organizacijoms, bet svarbiausia, visiems kaimo gyventojams ir žemdirbiams. Drauge visada galime daugiau“, – pažymėjo jau 13 metų gyvuojančios Asociacijos Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė K. Švedaitė.

Nuotraukoje: iš kairės Linas Petraška, Kristina Švedaitė, Arūnas Svitojus

Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugijos pirmininkas Linas Petraška pažymėjo, kad draugijos nariai mato prasmę prisijungti prie LR ŽŪR ir dirbti drauge tarptautiniuose projektuose, organizuojant respublikines parodas, viešinant veiklą.

Minėtų organizacijų atstovai atsakė į LR ŽŪR Tarybos narių klausimus ir Tarybos nariai geranoriškai sveikino naujuosius narius.

Pandemija išmokė dirbti kitaip

Kaip numatyta organizacijos Statute LR ŽŪR pirmininkas A.Svitojus suvažiavimo dalyviams pristatė organizacijos Tarybos 2020 – ųjų  veiklos ataskaitą.

2020 – ieji išskirtinumas – veikla pandemijos sąlygomis. Pasak A.Svitojaus, organizacija sėkmingai susidorojo su šiuo iššūkiu. Pavyzdžiui, kaip ir buvo numatyta planuose, buvo surengta 12 LR ŽŪR tarybos posėdžių.

„Aktyviai bendradarbiavome ne tik su ŽŪM, bet ir su Seimo Kaimo reikalų komitetu, Trišale taryba, susitikome su žemdirbiais daugelyje šalies rajonų ir svarstėme, derinome aktualius klausimus, kuriuos vėliau pristatėme valstybės institucijoms“, – informavo A.Svitojus.

Išskirtinę vietą užėmė LR ŽŪR atstovų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose. „Esame bene vienintelė žemdirbių savivaldos organizacija, kurios atstovai deramai gina Lietuvos žemdirbių interesus tarptautinėse organizacijose. Deja, kitos organizacijos, nors ir gavo valstybės finansavimą, dėl anglų ir kitų kalbų žinių stokos negalėjo dalyvauti tarptautiniuose renginiuose arba dalyvavo tik simboliškai“, – sakė A.Svitojus.

Itin aktyviai LR ŽŪR palaiko ryšius ir derina savo pozicijas su Lenkijos bei Latvijos žemdirbių organizacijomis, nuolat palaiko ryšius su kitų ES valstybių Žemės ūkio rūmų arba kitomis organizacijomis bei Briuselyje veikiančių COPA/COGECA, ELO ir kitų organizacijų veikloje.

„Toks bendradarbiavimas labai padeda ginti žemdirbių interesus, kai aktualius klausimus svarsto Europos Komisija ir priima sprendimus perskirstyti ES paramos lėšas mums naudinga kryptimi“, – sakė A.Svitojus.

LR ŽŪR pirmininką papildė vicepirmininkas Algis Baravykas: „LR ŽŪR veiklos esmė – komandinis darbas. Kiekvienas dirbame savo srityje nuosekliai ir kryptingai, mes nešaukiame, nereikalaujame neįmanomų dalykų, tačiau mūsų veiklos teigiamas rezultatas akivaizdus. Ir mūsų organizacijoje įvertinamas kiekvienas balsas, kiekviena nuomonė“.

Vicepirmininkas Vytautas Buivydas pastebėjo, kad pandemijos sąlygos netgi padėjo daugeliui surasti naujų  bendravimo būdų, kurie labai pravers ir pandemijai pasibaigus: „Buvo atvejų, kai įvairiuose posėdžiuose galėjome dalyvauti iš savo darbo vietų, pavyzdžiui, sėdėdami traktoriaus kabinoje. Žinoma, tai lėmė ir geras organizacinis ŽŪR administracijos darbas“.

Suvažiavimo delegatai patvirtino 2020 – ųjų LR ŽŪR tarybos veiklos ataskaitą.

Susipažinkite su LR ŽŪR TARYBOS VEIKLOS ATASKAITA

Diskusijos dėl Statuto

Daugiausia laiko LR ŽŪR XX – ojo suvažiavimo delegatai skyrė LR ŽŪR Statuto tvirtinimui.  Pasiūlymų keisti Statutą buvo nedaug. Vieną iš jų pateikė Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA). Pasiūlymo esmė – pakeisti LR ŽŪR nariams keliamus kriterijus.  LEŪA nuomone, reikėtų nebetaikyti nario veikimo teritorijos ribojimo. Šiuo metu, pagal 2013-aisiais metais patvirtintą LR ŽŪR Statutą, LR ŽŪR nariu gali tapti tik respublikinės organizacijos. Tiesa, šiandien LR ŽŪR narių tarpe yra rajono mastu veikiančių asociacijų, tačiau šios organizacijos į LR ŽŪR buvo įstojusios dar 1997 m., ir kaip žinia, visi nutarimai teisinėje valstybėje bei organizacijoje negali būti taikomi atgaline data. Todėl rajono mastu veikiančios asociacijos iki šiol dalyvauja LR ŽŪR veikloje ir,  jeigu laikosi Statuto reikalavimų ir moka mokesčius, negali būti šalinamos iš organizacijos narių tarpo.

Diskusijoje dalyvavo daugelis suvažiavimo delegatų. Pateiktos įvairios nuomonės. Tačiau jos pasiskirstė į dvi grupes. Vieni pritarė Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorės Zofijos Cironkienės pasiūlymui nepritarti LEŪA pasiūlymui. Jos žiniomis Lietuvoje veikia daug iš esmės vienodų žemdirbių organizacijų, kurios skiriasi tik vadovų ambicijomis ir atsakomybės stoka. Pasak Z.Cironkienės, žemdirbių organizacijoms reikia konsoliduotis, o ne skaidytis. Kita grupė rėmė LEŪA pirmininko Sauliaus Daniulio nuomonę, esą visos žemdirbių organizacijos galėtų tapti LR ŽŪR nariais. Esą laikas išgrynins, kuri organizacija gyvybinga, o kuri yra laikina.

Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos vadovas dr. Česlovas Tallat-Kelpša siūlė skirtingai vertinti įvairių sričių ūkininkus vienijančias organizacijas rajonuose ir skirtingai vertinti organizacijas pagal ūkininkavimo šakas. „Reikėtų vadovautis sveiku protu, bet ne visada jis veikia. Tačiau aš neturiu atsakymo – kaip tai pasiekti“.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovas dr. Algis Gaižutis siūlė įteisinti tikruosius narius, turinčius balso teisę ir asocijuotus narius, balso teisės neturinčius, bet dalyvaujančius organizacijos veikloje.

Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos direktorius dr. Edvardas Gedgaudas akcentavo tai, kad LR ŽŪR yra atvira organizacija: čia visada išklausomos ūkininkų nuomonės, dalyvauti Tarybos posėdžiuose, ar organizuojamose diskusijose, švietėjiškuose renginiuose kviečiami visi kaimo gyventojai ir žemdirbiai, o siekiant susidariusias problemas spręsti konstruktyviai reikalingas būtent šakos/sektoriaus atstovų kompetentingas bei konsoliduotas darbas.

LR ŽŪR taryba aptarė ir nuveiktus darbus, ir strateginius ateities veiksmus

LR ŽŪR direktorius S.Dimaitis LR ŽŪR tarybos nariams pristatė administracijos 2020 m. darbo ir veiklos ataskaitą bei veiklos planus 2021 – iesiems.

S.Dimaitis pabrėžė, kad didelis dėmesys skiriamas Žemdirbių savivaldos stiprinimo programos įgyvendinimui.

„Nors kartais šią programą dėl nežinojimo kai kas vadina tiesiog LR ŽŪR finansavimu, tačiau taip tikrai nėra. Norint įgyvendinti šią programą ir pasiekti labai aiškiai ŽŪM numatytus kriterijus – poveikio ir rezultatų rodiklius, reikia atlikti labai daug konkrečių darbų, kuriuos ŽŪM atstovai atidžiai tikrina, kontroliuoja ir vertina. Nepasieksi numatytų rodiklių – negausi ir numatytų lėšų. Visi darbai numatyti sutartyje su labai aiškiais ir detaliais rezultatų rodikliais – informavimo veikla rajonuose, bendrosios žemės ūkio politikos renginiai, darbas kvalifikacinėse ir kt. komisijose, viešinimo straipsniai respublikinėje ir rajono spaudoje, socialiniuose tinkluose, darbas su Žaliojo diplomo savininkais ir kt., o svarbiausia, atstovauti žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams bei padėti spręsti problemas“, – informavo S.Dimaitis.

2020- aisiais, LR ŽŪR darbuotojų organizuotuose ir pravestuose renginiuose dalyvavo per 9 tūkst. dalyvių. Jokia kita organizacija nepajėgia net priartėti prie tokių rezultatų.

LR ŽŪR direktorius pateikė konkrečią informaciją ir apie kitas LR ŽŪR specialistų bei konsultantų veiklas, dalyvavimą šalies bei tarptautiniuose projektuose. Tarybos nariai patvirtino ataskaitą.

LR ŽŪR ADMINISTRACIJOS VEIKLOS ATASKAITA

Finansinę ataskaitą LR ŽŪR tarybos nariams pateikė ir vyr. finansininkė Rasa Buzienė, o audito įmonės UAB „Audifina“  vadovė Jolanta Ruzgienė  supažindino su atlikto audito rezultatais. LR ŽŪR tarybos nariai ataskaitą patvirtino ir diskutavo apie šįmet laukiančius iššūkius ir strateginę organizacijos veiklą per kelis artimiausius metus.