EK diskusija dėl regioninės plėtros

Birželio 27 d. Europos Komisijos (EK) atstovybėje vyko diskusija dėl regioninės plėtros ir sanglaudos politikos po 2020 m. Diskusijoje dalyvavo ir į klausimus atsakė p. Marc Lemaître, generalinis direktorius, vadovaujantis Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generaliniam direktoratui.

„Buvo pristatyti aktualūs iššūkiai Lietuvai: visuomenė senėja, darbo jėgos mažėja, vyksta protų nutekėjimas, dideli skirtumai tarp regionų , pajamų nelygybė ir skurdas, žemas produktyvumas, kritęs konkurencingumo indeksas. EK Lietuvai 2021-2027 m. siūlo sumažinti paramą 24 proc. (5,6 mlrd.eurų) ir taikyti paramos ribojimus: “lubos“ – ne daugiau 5,29 mlrd.; – „grindys“ – ne mažiau 5,6 mlrd. EK pažymi, kad Lietuva įsisavino nemažai ES sanglaudos fondų lėšų ir ateityje numatoma daugiau lėšų skirti kitoms šalims, kurių regionai mažiau išsivystę,” dalinasi renginio įspūdžiais ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Švoilaitė.

2018 m. gegužės 29 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl regioninės plėtros ir sanglaudos politikos po 2020 m. Šiuo pasiūlymu išdėstytas požiūris į regioninę plėtrą, taip pat pasiūlytos aiškesnės bei glaustesnės lėšų skyrimo taisyklės, sustiprintas ryšys su Europos semestru, daug dėmesio skiriama pagrindiniams investicijų prioritetams tose srityse, kuriose ES gali pasiekti geriausių rezultatų.

Siekdama su pasiūlymu geriau supažindinti Lietuvos suinteresuotąsias šalis – sprendimų priėmėjus Vyriausybėje ir savivaldybėse, už regioninės ir sanglaudos politikos fondų administravimą atsakingų institucijų, akademinės bendruomenės ir verslo organizacijų atstovus, ekonomikos ekspertus – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje surengė šią diskusiją.

Su Europos Komisijos pasiūlymu galima susipažinti paspaudus nuorodą http://europa.eu/!yp38PK .

Marc  Lemaître EK pasiūlymas dėl regioninės plėtros ir sanglaudos  politikos po 2020 m. pranešimo skaidrės

Laurent Sens EK užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato atstovo pranešimo skaidrės

LR finansų viceministrės p. Loretos Maskaliovienės pranešimo skaidrės

EK ir ŽŪR informacija