Ekologiškas ir NKP maistas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms

Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos (LEŪA) iniciatyva gruodžio 7 d. vyko nuotolinis seminaras „Ekologiškos produkcijos vartojimo skatinimas ir tiekimas vaikams“, kuriame dalyvavo žemės ūkio ministerijos, savivaldybių vaikų ugdymo įstaigų atstovai, ekologiškos produkcijos augintojai ir tiekėjai.

„Investicija į vaikus, skatinant juos sveikai ir kokybiškai maitintis – mūsų visų bendras interesas ir tikslas. Sveikintina LEŪA iniciatyva bendrauti ne tik su savo nariais, bet ir su švietimo įstaigomis, produktų vartotojais, šviesti ir skatinti vartoti lietuviškus ekologiškus ir nacionalinės kokybės produktus (NKP). Kasdien įsitikiname, kad sveikas, kokybiškas, ekologiškas maistas yra svarbus kiekvienam žmogui, todėl turime ne tik dalintis puikiomis iniciatyvomis ir pavyzdžiais, bet palaikyti ir skatinti vartotojus rinktis Lietuvoje užaugintus produktus“, – sveikindamas seminaro dalyvius sakė Lietuvos žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

 

LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis, pristatęs seminaro tikslą, pabrėžė savivaldos, bendruomenės bei trumpųjų tiekimo grandinių dalyvių bendradarbiavimo svarbą. „Dalintis įgyta patirtimi, geraisiais ekologiško maisto vartojimo pavyzdžiais ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendromis mūsų visų pastangomis didinti bei skatinti ekologiškos produkcijos vartojimą – investicija į vaikų ateitį ir visos visuomenės sveikatą“, – kalbėjo Saulius Daniulis.

Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles pristatė Loreta Mačytė, Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė, kuri informavo, kad 2019 m. parama pasinaudojo tik 7 darželiai, kurie maitino 997 vaikus, 2020 m. paramos priemonėje dalyvavo 10 ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 4 Panevėžio r., po 2 – Ukmergės ir Lazdijų r., po 1 – Kauno  r. ir Vilniaus mieste.

Žemės ūkio ministerijos atstovė padrąsino ikimokyklinių įstaigų atstovus teikti paraiškas paramai ir informavo, kad 2021 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programai skirta per 1 mln. Eur, o 2022 ir 2023 m. numatyta proporcingai šias lėšas didinti.

Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyr. specialistės Loretos Mačytės  PRANEŠIMĄ RASITE

Nikolajus Dubnikovas, Žemės ūkio kooperatinės bendrovės BIO LEUA direktorius apžvelgė ekologiškos produkcijos augintojų patirtį, produktų pasiūlą ir tiekimo problemas. „Mūsų tikslas, kad ekologiška žaliavinė produkcija, tokia, kaip pienas, mėsa, grūdiniai produktai pasiektų vartotojus. Situaciją esame išanalizavę, todėl inicijavome ir įsteigėme vertingo maisto namus „Rūpūs miltai“ (Kaune, Kaimynų g.). Matome, kad tik kooperuoti ūkininkai gali aprūpinti ekologiškais produktais tiek ikimokyklinio ugdymo, tiek kitas viešojo sektoriaus įstaigas ir vartotojus. Kooperuotis reikia Lietuvos mastu. Nereikia naiviai įsivaizduoti, kad vieno rajono ūkininkai pilnai aprūpins visą rajoną maistu ir užtikrins jo pilną asortimentą“, – sakė Nikolajus Dubnikovas.

Kooperatyvo vadovas akcentavo ir kitą svarbų trumposios maisto tiekimo grandinės niuansą – produktų atsekamumą. Vartotojai tiksliai žino, kurio ūkio produktus jie perka, o tai skatina ryšį tarp gamintojo ir vartotojo bei augina tarpusavio pasitikėjimą.

Šiandien žemės ūkio kooperatinė bendrovė (ŽŪKB) „BIO LEUA“ vienija 25 ekologiškai ūkininkaujančius ir gaminančius išskirtinės kokybės produktus žemės ūkio veiklos subjektus, o tarp partnerių yra LEŪA, AB „AUGA group“ (Šiaulių r.), kooperatinė bendrovė ECOAGRO FARM (Švenčionių r.) bei ūkininkai: Kristina Kazlauskaitė (Kupiškio r.), Laimonas Galvonas (Zarasų r.) , Genovaitė Sakalauskienė (Ukmergės r.), Ieva Stragytė (Ukmergės r.), Vytautas Račickas (Prienų r.), N.Dubnikovas (Kauno r.), Zita Rimkienė (Kauno r.), Edmundas Jastramskas (Lazdijų r.), Gintautas Žebelys (Tauragės r.), Varėnos r. Pilnų namų bendruomenė.

Seminare dalyvavęs UAB „DU medu” generalinis direktorius Vytautas Račickas pasidžiaugė, kad mažieji vartotojai patenkinti įmonėje gaminamais produktais. „Galime tik patikinti, kad produktų vaikų maitinimui tikrai užteks tiems darželiams, kurie teiks paraiškas. Visos prekės ir produkcija pagaminta ekologiškai ir yra su visais sertifikatais“, – informavo V. Račickas.

Prie seminaro prisijungusi Kazlauskų ekologinio ūkio atstovė, ŽŪKB „BIO LEUA“ valdybos narė Kristina Kazlauskaitė informavo, kad ekologiškos vištienos poreikis nuolat auga. „Ekologiška vištiena vaikų maitinime – vienas svarbiausių produktų. Mūsų ūkis plečiasi. Jei anksčiau auginome vištas tik vasarą, tai dabar jau planuojame darbus ir žiemos sezonu. Kol kas tvarkomės visus leidimus ir reikalingus dokumentus, kad patenkintume vartotojų poreikį“, – kalbėjo Kristina Kazlauskaitė.

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis” direktorė Birutė Jucevičienė pasidalino patirtimi ir problematika, kadangi būtent šis darželis yra vienas pirmųjų, pradėjusiųjų vaikus maitinti ekologiškais produktais.

Naudinga informacija:

Nuo lapkričio 3 d. iki gruodžio 31 d. priimamos paraiškos pagalbai gauti 2021 metams (paramos laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267.

Paramos paraiškos forma skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/valstybes-paramos-priemones/ekologisku-zemes-ukio-ir-maisto-produktu-vartojimo-skatinimas-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose/dokumentu-formos/21178

Daugiau informacijos apie paramą:

https://www.nma.lt/index.php/parama/nacionalinemis-lesomis-finansuojamos-priemones/priemoniu-sarasas/ekologisku-ir-pagal-nacionaline-zemes-ukio-ir-maisto-kokybes-sistema-pagamintu-maisto-produktu-vartojimo-skatinimo-ikimokyklinio-ugdymo-istaigose-parama-2020-m-iii/30986?tab=1