Ekologiškų sėklų naudojimo perspektyvos

Rugsėjo 11 d. Žemės ūkio rūmuose vyko „Horizontas 2020″ projekto „LIVESEED” pristatymas.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti ekologiškų sėklų naudojimą.

Projekto uždavinius ir veiklas pristatė Maaike Raaijmakers, kompanijos Bionext iš Olandijos atstovė, Fmya Schaefer, Vokietijos Ekologinės žemdirbystės privataus mokslo instituto atstovė, Latvijos žemės ūkio išteklių ir ekonomikos instituto atstovės Ilze Skarbule ir Ilze Dimanle, Pasaulinės ekologinio žemės ūkio vystymo federacijos (IFOAM EU) atstovė Effimia Chatzinicolaou.

Įgyvendinamame HORIZON 2020 projekte „LIVESEED” dalyvauja 35 partneriai, projekto trukmė – 4 metai, biudžetas – virš 6 milijonų eurų.

Įgyvendinamo projekto atstovai domėjosi kaip Lietuvoje įgyvendinamas Ekologinės sėklos naudojimo reglamentas; ar yra įdiegta nacionalinė ekologiškų sėklų duomenų bazė ir, jei taip, kaip ji veikia; kokia yra ekologinės sėklos gamybos ir prieinamumo situacija; ką reikia daryti, siekiant padidinti ekologiškos sėklos gamybą ir naudojimą?

Įgyvendinant projektą numatoma aplankyti visas 28 Europos Sąjungos šalis ir įvertinti ekologinės sėklininkystės situaciją visais aspektais – nuo teisinės bazės iki socialinės ekonominės analizės. Projektas aktualus visoms ES šalims dėl ES reglamento ekologiniam žemės ūkiui tobulinimo, įgyvendinant reikalavimus keliamus ekologinei sėklininkystei: dėl ekologiškų veislių kūrimo, dauginimo, realizavimo, bendros ES sėklų duomenų bazės sukūrimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami seminarai, konferencijos, į kuriuos bus kviečiami ir Žemės ūkio rūmų atstovai.

Projekto pristatyme dalyvavo Žemės ūkio rūmų nariai – Lietuvos sėklininkystės asociacija, atstovaujama V. Ruzgo ir A. Leistrumaitės, Lietuvos ekologinių ūkių asociacija, atstovaujama S. Daniulio, A. Laurikiečio, V. Genio, K. Mykolaičio.

Taip pat dalyvavo VšĮ Ekoagros  atstovai: O. Kazlienė, V. Masionis, R. Butkevičiūtė, T. Demikis, Valstybinės augalininkystės tarnybos, Žemės ūkio ministerijos, UAB „Agrolitpa“ atstovai.