ES auditoriai nagrinėja išskirtines pieno rinkos priemones

Europos Audito Rūmai nagrinėja išskirtines priemones, kurių ES ėmėsi pieno produktų rinkos sutrikimams 2014–2017 m. įveikti.

Auditoriai vertina, ar šios priemonės, kurioms iš ES biudžeto išleista apie 740 milijonų eurų, buvo tinkamai parengtos ir ar jas taikant buvo pakankamai sušvelnintas sutrikimų poveikis. Auditoriai taip pat tikrins, ar Europos Komisija ir valstybės narės dabar yra geriau pasirengusios būsimiems pieno produktų rinkos sutrikimams.

Pieno gamyba yra didžiausias pagal vertę ES žemės ūkio sektorius (2018 m. – 58 mlrd. eurų) ir šiuo metu jame pagaminama apie 14 % žemės ūkio produkcijos. Kad pieno produktų kainos nenukristų iki netvaraus lygio, taikomos priemonės (apsaugos sistema), kuriomis iš rinkos laikinai pašalinamas perteklius. Tarp šių priemonių – sviesto ir nugriebto pieno miltelių viešas ir privatus supirkimas bei saugojimas.
2014–2015 m. ES pieno gamintojų kainos sumažėjo apie 10 centų – iki 30 centų už litrą. Komisija pripažino, kad pieno sektorius susiduria su rinkos sutrikimais dėl pasaulinio pasiūlos ir paklausos disbalanso, prie kurio prisidėjo ir Rusijos draudimas importuoti ES kilmės žemės ūkio ir maisto produktus. Todėl ji ėmėsi išskirtinių priemonių, kuriomis būtų papildyta minėta apsaugos sistema. Šios priemonės buvo skirtos teikti laikiną išskirtinę pagalbą labiausiai sutrikimų paveiktiems galvijų augintojams ir pieno gamintojas. Valstybės narės ES finansavimą galėjo papildyti savo nacionalinių biudžetų lėšomis. „Pieno gamintojai labai nukentėjo dėl didelio pajamų sumažėjimo, – teigė auditui vadovaujantis Audito Rūmų narys Nikolaos Milionis. – Mes išanalizuosime, ar ES biudžeto lėšos buvo tinkamai išleistos siekiant jiems padėti įveikti krizę ir ar Komisija yra pasirengusi būsimiems rinkos sutrikimams.“
Šiandien auditoriai paskelbė preliminarią audito dėl ES atsako į pieno produktų rinkos sutrikimus 2014–2017 m. apžvalgą. Preliminariose audito apžvalgose pateikiama informacija apie vykdomą audito užduotį. Tai yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis programomis.
Auditoriai analizuos Komisijos politiką ir valstybių narių duomenis, taip pat rinks informaciją iš ūkininkų, profesinių organizacijų ir pieno produktų sektoriaus. Jie taip pat vyks audito vizitų į Prancūziją, Italiją, Airiją ir Suomiją, kad išsiaiškintų, kaip šios priemonės buvo įgyvendintos praktiškai.

Ataskaitą numatoma paskelbti 2020 m. pabaigoje.
Pagrindiniai karvių pieno gamintojai yra Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Lenkija ir Italija. Iš dviejų trečdalių viso perdirbamo pieno yra gaminamas sūris ir sviestas.

Iki 2015 m. kovo 31 d. ES veikė pieno kvotų sistema, kuria siekta nustatyti bendros ES pieno gamybos viršutinę ribą. Šiai apsaugos priemonių sistemai 2015–2017 m. laikotarpiu skirta 45,3 milijono eurų ES biudžeto lėšų.

Europos Audito Rūmų informacija