ES parama – stichinių nelaimių pažeistiems ir tvaresniems miškams

Daugėjant stichinių nelaimių pažeistų miškų  vis aktualesnė yra ES parama tokių miškų atkūrimui, taip pat kitos investicijos į tvaresnius ateities miškus ar miškininkystės technologijas. Miško savininkai paramą gali gauti teikdami projektus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, 2023 m. spalį vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių, abiotinių (vėjas, sausros ir pan.) bei kitų veiksnių padarytų pažeidimų valstybiniuose miškuose užregistruota 7 553 ha plote. Nuo praėjusių metų spalio šis plotas padidėjo 1 190 ha (19 proc.). Tikėtina, kad labai panaši situacija yra ir privačiuose miškuose.

Daugiausia pažeidimų miškams padarė vabzdžiai – tokie pažeidimai užregistruoti 5 102 ha plote (maždaug du trečdaliai visų pažeistų miškų).  Ypač daug žalos sukėlė  žievėgraužiai tipografai – jo pažeidimai fiksuoti 3 340 ha plote, kuriame nudžiūvo apie 570 tūkstančių kietmetrių eglių.

Kitąmet pažeistų miškų plotas gali dar labiau padidėti dėl galimo žievėgraužio tipografo populiacijos augimo.

Miškų įstatymas įpareigoja miško savininkus ir valdytojus žuvusius medynus atkurti ne vėliau kaip per 3 metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo. Atkuriant miškus galima pasinaudoti ES parama, kuri teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Priklausomai nuo sodinamų medžių rūšių, mokama vienkartinė išmoka svyruoja nuo 2017 Eur/ha iki 4564 Eur/ha. Su paramos teikimo taisyklėmis susipažinti galima čia.

Paraiškas paramai gauti pagal šią veiklos sritį iki 2023 m. lapkričio 3 d. galima teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, paramai planuojama skirti 1,17 mln. eurų. Atsižvelgdama į miškų pažeidimų tendencijas, Aplinkos ministerija pasiūlė Žemės ūkio ministerijai, kuri atsakinga už šią paramos programą, pratęsti paraiškų pateikimo terminą iki 2023 m. gruodžio 1 d.

Paraiškas pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ galima teikti iki 2023 m. lapkričio 17 d. (skirta 10,18 mln. eurų paramos lėšų). Šios paramos teikimo taisykles galima rasti čia.

Paraiškas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (jaunuolynų ugdymas, aplinkosauginės priemonės) galima teikti iki 2023 m. lapkričio 15 d. (skirta 5,15 mln. eurų paramos lėšų). Šios paramos teikimo taisykles galima rasti čia.

Paraiškas pagal veiklos sritį ,,Investicijos į miškininkystės technologijas“ (parama miškininkystės technikai ir jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui) galima teikti iki 2023 m. lapkričio 16 d. (skirta 1,42 mln. eurų paramos lėšų). Šios paramos teikimo taisykles galima rasti čia.

Planuojama, kad paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos tam tikras miškų srities veiklas dar bus galima teikti 2024 m. I pusmetį (paraiškų surinkimo grafiką galima rasti čia), o 2024 m. II pusmetį turėtų prasidėti paraiškų teikimas pagal naują Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą.