ES Taryboje – diskusijos dėl BŽŪP ateities ir ES biudžeto

2017 m. gegužės 17-18 d. Briuselyje vyko ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdis. Pirmąją posėdžio dieną ES ministrai aptarė BŽŪP ateitį, ES biudžetą.

Komisaras Filas Hoganas (Ph. Hogan) informavo ministrus apie viešųjų konsultacijų dėl BŽŪP ateities rezultatus, kurie parodė, kad ateityje reikės stiprios BŽŪP ir deramo ūkininkų gyvenimo lygio palaikymo. Komisaras atkreipė dėmesį, kad ūkininkai turi aktyviau dalyvauti diskusijose dėl klimato kaitos. Daugelio ES šalių ministrai patvirtino, kad BŽŪP ir ateityje bus svarbi ir reikalinga, tačiau esamą politiką būtina modernizuoti ir supaprastinti. Svarbu, kad ūkininkai galėtų išvengti per didelės biurokratijos. Pirmininkaujanti Estija pabrėžė, kad pažanga būsimojoje BŽŪP yra svarbiausias prioritetas. Kiti prioritetai – kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, skatinti tvarų dirvožemio naudojimą. Komisaras F. Hoganas pabrėžė kovos su nesąžininga prekybos praktika svarbą ir įsipareigojo per artimiausius mėnesius pateikti ES lygmens Komisijos siūlymą teisės aktui šiuo klausimu.

Dauguma ES ministrų prieštaravo Komisijos svarstymų dokumente dėl ES finansų ateities po 2020 m. pateiktam pasiūlymui įvesti nacionalinį bendrą finansavimą tiesioginėms išmokoms iš pirmojo BŽŪP ramsčio.