ES žemės ūkio sektoriui 430 mln. eurų parama  

Europos Komisija (EK) siūlo suteikti papildomą finansavimą ES ūkininkams, kurie nukentėjo nuo nepalankių klimato sąlygų, išaugusių ūkių sąnaudų ir įvairių su rinka bei prekyba susijusių problemų. Naujajame paramos pakete numatoma 330 mln. eurų parama 22 valstybėms narėms.

Lietuvos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Vokietijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kroatijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos ir Švedijos ūkininkams numatoma skirti 330 mln. eurų paramos iš BŽŪP biudžeto. Pažymėtina, kad šalys šią ES paramą gali papildyti nacionalinėmis lėšomis iki 200 proc.  Dėl šios paramos priemonės patvirtinimo valstybės narės balsuos kitame Tarybos posėdyje.

Šalims numatoma skirti parama (eurais)
Austrija 5 529 091
Belgija 3 912 118
Kroatija 3 371 029
Kipras 574 358
Čekija 6 862 150
Danija 6 352 520
Estija 1 722 597
Suomija 4 269 959
Prancūzija 53 100 820
Vokietija 35 767 119
Graikija 15 773 591
Airija 9 529 841
Italija 60 547 380
Latvija 6 796 780
Lietuva 10 660 962
Liuksemburgas 462 680
Malta 240 896
Nyderlandai 4 995 081
Portugalija 11 619 548
Slovėnija 1 234 202
Ispanija 81 082 911
Švedija 5 594 367

Be šios finansinės paramos, Europos Komisija siūlo leisti didesnius išankstinius mokėjimus iš BŽŪP lėšų. Nuo spalio vidurio ūkininkai galėtų gauti iki 70 proc. tiesioginių išmokų ir 85 proc. kaimo plėtrai skirtų išmokų. Valstybės narės taip pat turės galimybę iš dalies pakeisti savo BŽŪP strateginius planus, kad BŽŪP lėšos būtų nukreiptos į investicijas, kurios atkuria gamybos potencialą po sunaikintų pasėlių, ūkinių gyvūnų praradimo ir dėl nepalankių klimato reiškinių.

Birželio 26 d. jau patvirtintas 100 mln. EUR paramos paketas Bulgarijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos ūkininkams, kadangi šių šalių ūkininkai nukentėjo nuo didelio tam tikrų žemės ūkio maisto produktų importo iš Ukrainos. Bulgarijai skirta 9,77 mln. eurų, Vengrijai – 15,93 mln. eurų, Lenkijai – 39,33 mln. eurų, Rumunijai – 29,73 mln. eurų, Slovakijai – 5,24 mln. eurų.

Parama turi būti skirta valstybėms narėms iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisijos informacija, 2023 m. birželio 26 d.