Europos Audito Rūmų ataskaita: sukčiavimas BŽŪP srityje

Sukčiavimu kenkiama ES finansiniams interesams ir užkertamas kelias pasiekti politikos tikslus panaudojant ES išteklius. Šioje ataskaitoje pateikiame sukčiavimo rizikos, darančios poveikį bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP), apžvalgą ir įvertiname Komisijos atsaką į sukčiavimą BŽŪP srityje. Darome išvadą, kad Komisija į sukčiavimo atvejus BŽŪP išlaidų srityje reagavo, tačiau nepakankamai aktyviai šalino neteisėto žemės grobimo rizikos poveikį BŽŪP išmokoms, stebėjo valstybių narių kovos su sukčiavimu priemones ir išnaudojo naujų technologijų potencialą. Rekomenduojame Komisijai labiau įsigilinti į sukčiavimo riziką ir geriau susipažinti su kovos su sukčiavimu priemonėmis, o tada remiantis savo vertinimu imtis veiksmų, taip pat didinti savo vaidmenį propaguojant naujas sukčiavimo prevencijos ir nustatymo technologijas.

​Su Europos Audito Rūmų specialiąja ataskaita galite susipažinti ČIA