Europos ūkininkų kongrese – raginimai kovoti už BŽŪP ateitį dabar

Spalio 10-12 d. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus dalyvavo Copa-Cogeca organizuotame Europos ūkininkų kongrese, vykstančiame kas du metai.

Šiais metais Europos žemdirbių savivaldos atstovai susirinko Lince,  Austrijoje, kur kongresą atidarę Copa ir Cogeca prezidentai pabrėžė, jog Bendroji žemės ūkio politika – viena svarbiausių ES politikų. „Galvojant apie ateitį ir mūsų užduotis – likti Europos ramsčiu, užtikrinti stabilumą visuomenei, ekonomikai, užkrinti taiką Europoje – tai ūkininkų misija”, – kalbėjo Copa prezidentas Joachim Rukwied.

Kongrese dalyvavęs Europos komisaras Phil Hogan pabrėžė, jog būtina kovoti už stiprią, modernią, paprastą ir gerai finansuojamą BŽŪP. „Dabar,   visi drauge turime dirbti, nes dabar yra  svarbiausias laikas visiems, kas tiki ES žemės ūkio modeliu. Turime susitelkti ir dirbti vardan kokybiškos BŽŪP ateities”, – teigė Komisaras.

Komisarui pritarė ir Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininkas Czeslaw Siekierski. „Ūkininkus būtina tinkamai paremti, jie skatina ir užtikrina ekonomikos augimą. Tikimės, kad BŽŪP biudžetas bus padidintas – šiuos sprendimus priims Europos Vadovų Taryba, o jūs turite imtis veiksmų padėti juos įtikinti“ – teigė EP narys.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus informavo komisarą Ph. Hoganą ir Parlamento narį Cz. Siekierskį apie Lietuvos žemės ūkio rūmų organizuojamą protesto akciją dėl sąžiningų sąlygų visos Europos ūkininkams. „Lietuvos žemės ūkio rūmai atstovauja šalies žemdirbių ir kaimo gyventojų interesams. Jei dėl praeitojo 2014-2020 m. programinio laikotarpio palankesnių sąlygų žemdirbiams ir kaimo gyventojams kovojome drauge su Baltijos šalių žemdirbių savivaldos organizacijomis, tai dėl 2021-2027 m. – turime stiprius sąjungininkus – Lenkijos ir Čekijos žemės ūkio rūmus, Latvijos žemdirbių savivaldos organizacijas”, – sakė A. Svitojus.

EP narys Czeslaw Siekierski informavo, jog ir jis pats dalyvaus protesto akcijoje, drauge su gausia Lenkijos jaunųjų ūkininkų delegacija. Komisaras pažymėjo, kad gerai žino apie Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio rūmų bendradarbiavimą, organizuojamą akciją ir ją palaiko.