Europos žemės savininkų organizacija aktyviai diskutuoja apie BŽŪP po 2020 m.

Žemės ūkio rūmų Tarptautinio skyriaus vedėja Vaida Leščauskaitė, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis ir Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis birželio 13 – 16 d. dalyvauja Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) renginiuose – Žemės ūkio ateities forume ir Generalinėje Asamblėjoje. Viena svarbiausių šių renginių temų – BŽŪP po 2020 m.

Europos aplinkos politikos instituto mokslininkas Alan Buckwell renginių metu pristatė savo pasiūlymus naujai BŽŪP reformai. „ES susiduria su vis daugiau lėšų reikalaujančiais iššūkiais – pabėgėlių krizė dar nesibaigia, euro zona taip pat vis dar patiria problemų. Todėl žemės ūkiui lėšos tikrai nedidės, o gali ir sumažėti“ – perspėjo mokslininkas ir pasiūlė naują BŽŪP sistemą – atsisakyti dviejų ramsčių struktūros, kuri šiuo metu nėra aiški ir suprantama, o paramą pasiūlė skirti per kelių lygių išmokas – nuo bazinės, skirtos visai žemės ūkio paskirties žemei, iki specialių investicijų programų, skirtų ūkių inovacijoms,  žemės ūkio tyrimams.

Žemės ūkio ateities forumo metu taip pat dažnai kartota idėja, jog būtinos struktūrinės permainos ES institucijų lygmenyje, o tam, kad BŽŪP būtų išsaugota ir gautų pakankamą finansavimą, žemdirbiai ir aplinkosaugininkai privalo susitarti, pasiekti kompromisą ir sutarti dėl ateities vizijos.

Taip pat diskutuota apie klimato kaitą ir žemės ūkio sektoriaus prisidėjimą prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Kalbėta, jog neteisinga daug dėmesio skirti bioenergetikai, kuri iš tiesų nėra efektyvi, o biomasės deginimas nėra palankus aplinkai.