Gazolių normos žemdirbiams nebus padidintos

Žemės ūkio rūmai rugpjūčio pabaigoje raštu kreipėsi į Žemės ūkio ir Finansų ministerijas dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, normos padidinimo.

Akcizais neapmokestintas dyzelinis kuras yra viena iš valstybės paramos formų Lietuvos žemdirbiams. Šiais metais žemės ūkio produkcijos augintojai kovoja su itin nepalankiomis gamtinėmis sąlygoms, kurios verčia sunaudoti daugiau akcizais neapmokestinto kuro nei praėjusiais metais. Ženkliai padidėjęs kritulių kiekis įtakojo derliaus nuėmimo laiką bei derliaus kokybę. Veikiant nepalankioms klimato sąlygoms žemės ūkio technika neišnaudojama maksimaliu našumu, į tą patį lauką važiuojant kelis kartus bei dėl per šlapios dirvos derliaus nuėmimo darbai reikalauja daugiau kuro sąnaudų. Nuimtas derlius dėl per didelės drėgmės neatitinka superkamai ar sandėliuoti tinkamai žemės ūkio produkcijai keliamų kokybės reikalavimų ir standartų, todėl naudojami papildomi energijos šaltiniai bei įranga, kurie taip pat sunaudoja daugiau degalų nei praėjusį sezoną. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant  stiprinti sunkumus patiriantį sektorių, būtina padidinti žemės ūkiui skiriamų akcizu neapmokestintų degalų normas, numatytas 2015 m. birželio 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 667 (toliau – Nutarimas) patvirtintame Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių priede „Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekių vienam matavimo vienetui sąrašas“.

Žemės ūkio ministerija savo atsakyme priminė jau žinomą Vyriausybės nutarimą dėl gazolių normų ir pažymėjo, kad valstybė, taikydama lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamų gazolių priemonę, neįsipareigoja skirti žemės ūkio veiklos subjektui viso jo sunaudoto gazolių kiekio, o metinius gazolių kiekius skiria pagal mokslininkų teorinių praktinių vertinimų metu nustatytas vidutines gazolių normas konkrečiai produkcijai pagaminti.

Finansų ministerija informavo, kad pateiktam Žemės ūkio rūmų siūlymui galėtų pritarti tik tuo atveju, jei tai nedidintų numatytų valstybės biudžeto pajamų netekimų.

LR žemės ūkio ministerijos ATSAKYMAS Žemės_ūkio ministerijos_atsakymas_DĖL GAZOLIŲ

LR finansų ministerijos ATSAKYMAS Finansu_ministerijos_atsakymas