Glifosato naudojimo terminas gali būti pratęstas

Europos Sąjungoje (ES) glifosatą – vieną populiariausių augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų, – ūkininkams buvo leista naudoti iki šių metų gruodžio 15 d. Prieš priimant sprendimą, ar pratęsti jo naudojimą, Europos Komisija dar 2019 m. įgaliojo glifosato vertinimo grupę, kurią sudaro keturių ES valstybių – Prancūzijos, Vengrijos, Nyderlandų ir Švedijos ekspertai, – kad išnagrinėtų naujausius mokslo duomenis ir pateiktų glifosato vertinimo ataskaitą. Parengtą ataskaitą pagal nustatytą tvarką glifosato vertinimo grupė pirmiausia pateikė Europos maisto saugos agentūrai (EFSA), o ši – viešajai konsultacijai. Viešosios konsultacijos metu sulaukta labai daug pastabų. Be to, EFSA pareiškėjų paprašė pateikti papildomos informacijos. Pareiškėjas informaciją pateikė laiku. Glifosato vertinimo grupė ir EFSA nustatė, kad vis dar yra nemažai aktualių klausimų į kuriuos turi atsakyti ekspertai, todėl Europos Komisija informuota, kad išvadoms dėl glifosato naudojimo parengti reikės daugiau laiko nei numatyta anksčiau, jos bus pateiktos iki 2023 m. liepos mėnesio. Tokiai situacijai susiklosčius, kai ES institucijos laiku neatliko savo darbo, Europos Komisija pasiūlė esamą glifosato patvirtinimą pratęsti vieneriems metams, t. y. iki 2023 m. gruodžio 15 d. Tikimasi, kad dar metų pakaks glifosatui įvertinti ir priimti sprendimą dėl jo likimo. Dėl šio pasiūlymo ES valstybės narės balsavo spalio 13–14 d. nuolatinio komiteto posėdžio metu. Deja, tokiai minčiai nebuvo pritarta, todėl pasiūlymas bus teikiamas balsavimui Apeliacinio komiteto posėdyje lapkričio mėnesį.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija