Grūdų rinkos situacija 2020 m.

2020 m. grūdinių augalų derliaus prognozė žada vieną geresnių derlių Lietuvoje per paskutinius 5 metus ir antra per paskutinius dešimt metų (1 pav.). Per 10 metų didžiausi pokyčiai žieminių javų. Derlius augo 2,9 karto, pasėlių plotai – 1,8 karto. Žieminių kviečių užauginama 87 proc. visų kviečių, kurių pasėlių plotai didžiausi (59 proc. visų pasėlių ploto). Tarp žieminių javų – net 3 kartus didėja kviečių derlius, o jų pasėlių plotai – 2 kartus. Dvigubai didėja rapsų derlius, kur žieminių rapsų auginimas (pasėlių plotai) padidėjo 3 kartus.

1 pav. Grūdinių augalų derliaus prognozė Lietuvoje 2020 m. ir palyginimas su 2010-2019 mm. faktišku derliumi, tūkst. t (SD ir LAEI)

Lyginant su praėjusiais metais, prognozuojamas derlius turėtų būti apie 15 proc. didesnis dėka didesnio žieminių kviečių derlingumo. Prognozinį derlių vidutiniškai 3-5 % mažino birželio-liepos mėnesiais pasitaikęs stiprus vėjas, lietus ir kruša. Ypač nukentėjo žiemkenčių pasėliai tuose vietose, kur gausiai buvo patręšti azoto trąšomis. Visumoje, pasėlio išgulimas dar nereiškia, kad derlius jau prarastas. Daug kas priklausys nuo išgulusių augalų palinkimo laipsnio (kampo). Didžiausią žalą išgulusiems javams padaro drėgmė. Jei išgulusio lauko pasėlis tik palinkęs – tikėtina, kad pats grūdo brendimas gali ir nesutrikti. Visų svarbiausių grūdų prognozės pateiktos priede.

Geras derlius prognozuojamas ne tik Lietuvoje. Pagal JAV žemės ūkio departamento prognozes pasaulinis grūdų derlius šiais metais turėtų išaugti 4,2 mln. t didesnis nei 2019 m. Kviečių derlius didės apie 5 mln. t, daugiausiai Australijoje, Rusijoje ir Indijoje. Kviečių atsargos padidės  apie 6 mln. t. Rapsų derlius taip pat bus didesnis apie 2,6 mln. t, daugiausiai didės Kanadoje. 2 pav. pateikta pasaulinė kviečių gamyba ir jų suvartojimas 2016-2020 mm. Iš 5 paskutinių metų 4 metai, kai gamyba didesnė nei vartojimas. Atsargos viršija 12 proc. prognozuojamo derliaus. Tai turi įtakos pasaulinėms kviečių kainoms.

2 pav. Kviečių derlius ir vartojimas pasaulyje 2016-2020 m. (USDA duomenys)

ES šalyse derlius prognozuojamas 13 mln. t mažesnis nei 2019 m., tačiau kviečių 5,7 mln. t daugiau. Dėl sausros mažės kviečių derlius Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje. Miežių derlius 1,3 mln. t bus didesnis, daugumoje Ispanijos sąskaita.

Derliaus kiekis, o tiksliau pasiūlos-paklausos santykis nulemia grūdų rinkos kainas pasaulinėse biržose. Kadangi žymių pokyčių pasauliniuose aruoduose nebus, tikėtina, kad ir kainų svyravimai bus minimalūs. MATIF biržos duomenimis, šių metų kviečių kaina neturėtų viršyti 180 EUR/t , o rapsų – 379 EUR/t. Pasaulinės maistinių kviečių kainos 2016-2020 m. parodytos 3 pav.

3 pav. Pasaulinės maistinių kviečių eksporto kainos 2016-2020 m. (Eurostato duomenys)

2020 m. liepos mėn. pradžios kai kurių ES šalių grūdų supirkimo kainos pateiktos 1 lentelėje. Pačios mažiausios Prancūzijos, Kroatijos ir Suomijos rinkose. Jos mažesnės nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

1 lentelė. Maistinių kviečių vidutinės kainos ES šalyse liepos mėn. (28 sav.), EUR/100 kg

ES Šalys 2020 2019 Pokytis, %
Prancūzija 141,8 169,0 -16,1
Kroatija 144,5 157,6 -8,3
Suomija 150,0 161,0 -6,8
Slovakija 155,6 168,3 -7,5
Bulgarija 157,0 153,7 2,2
Rumunija 164,5 152,9 7,6
Slovėnija 170,4 178,3 -4,4
Lietuva 174,3 175,2 -0,5
Italija 175,1 173,1 1,1
Latvija 178,2 179,7 -0,8
Čekija 180,2 188,4 -4,4
Vokietija 180,9 174,6 3,6
Ispanija 184,7 192,4 -4,0
Lenkija 184,9 172,8 7,0
Belgija 201,0 185,0 8,7

Šaltinis: ŽŪIKVC

Lietuvos rinkoje kviečių kainos nėra pastovios, priklausomos nuo kviečių eksporto.

4 pav. Maistinių kviečių supirkimo kaina Lietuvoje 2017-2020 m., EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC

Rapsų grūdų kainos Lietuvos rinkoje labiau pastovios.

5 pav. Rapsų supirkimo kaina Lietuvoje 2017-2020 m., EUR/t.

Pagal šalies kviečių 2018 m. balansą, eksportuojama 72 proc. viso kviečių derliaus. Lietuvos grūdų eksportas pasižymi tuo, kad pagal kviečių eksporto apimtis Lietuvos žemdirbiai yra 5-ių ES šalių tarpe. 2015-2020 metų sausio-gegužės mėn. grūdų eksportas parodytas 6 pav.

6 pav. Grūdų eksportas 2016-2020 m. I-V mėn., tūkst. t  (SD duomenys)

Pagrindiniai lietuviškų grūdų pirkėjai 2020 m. sausio-gegužės mėn.: Kinija (22 proc.), Nigerija (13 proc.), Turkija (11 proc.). Į trečiąsias šalis eksportuota 68 proc. javų.

 

PRIEDAS

Derliaus prognozės 2020 m. liepos 23 d.

 

 

Augalai

            Plotas, tūkst. ha Derlingumas, t/ha Derlius, tūkst. t
         2019 2020*

pasėta

2020/

2019,

%

2019

 

2020** 2020/

2019,

%

2019 2020*** 2020/

2019,

%

pasėta nuimta
Grūdiniai augalai, viso 1509,1 1490,6 503,3 0,9 3,7 4,2 14,8 5509,3 6379,8 15,8
Javai 1361,4 1368,3 1370,4 1,4 3,9 4,4 13,3 5207,8 5980,2 14,8
Žieminiai javai 898,9 897,7 913,4 1,7 4,3 5,0 15,4 3863,1 4536,6 17,4
Vasariniai javai 462,5 451,8 454,9 0,7 3,0 3,2 6,6 1344,7 1443,6 7,4
  Kviečiai 897,2 895,8 890,1 -0,6 4,3 5,0 16,8 3843,8 4461,8 16,1
    žieminiai 740,2 739,6 748,0 1,1 4,5 5,3 17,0 3351,7 3964,4 18,3
    vasariniai 157,0 156,2 142,1 -9,0 3,2 3,5 11,1 492,1 497,4 1,1
  Rugiai 41,4 41,1 37,1 -9,7 2,6 2,7 2,3 108,1 99,8 -7,7
    žieminiai 40,8 40,7 36,8 -9,6 2,6 2,7 2,3 107,5 99,4 -7,6
    vasariniai 0,3 0,4 0,3 -25,0 1,4 1,4 0 0,6 0,4 -30,0
  Miežiai 175,3 174,8 164,2 -6,3 3,4 3,7 8,7 588,4 601,0 2,1
    žieminiai 22,0 21,7 24,7 13,8 3,9 4,0 2,8 84,4 98,8 17,1
    vasariniai 153,3 153,1 139,5 -8,9 3,3 3,6 9,4 504,0 502,2 -0,4
  Kvietrugiai 105,6 105,4 114,9 8,8 3,3 3,5 7,6 347,0 407,0 17,3
   žieminiai 95,9 95,7 103,9 8,6 3,3 3,6 7,8 319,5 374,0 17,1
   vasariniai 9,7 9,7 11,0 13,4 2,8 3,0 6,0 27,5 33,0 20,0
  Avižos 88,7 86,1 101,0 17,3 2,1 2,6 25,6 177,9 262,6 47,6
  Varpinių mišiniai  10,0 5,8 7,0 20,7 2,3 2,3 0 13,8 16,1 16,7
  Grikiai 28,6 27,6 39,9 44,6 1,1 1,2 8,1 30,7 47,9 56,0
  Kukurūzų grūdai 14,8 12,8 14,0 9,4 7,7 6,0 -21,8 98,0 84,0 -14,3
  Kiti javai 0,1 0,1 0,1 0 0,5 0,5 0 0,1 0,1 0
Ankštiniai augalai 147,7 141,1 135,0 -4,3 2,1 3,0 38,3 301,5 399,6 32,5
   žirniai 79,0 75,2 64,4 14,4 2,1 3,0 44,9 155,8 193,2 24,0
   pupos ir pupelės 56,5 55,1 58,7 6,5 2,3 3,2 38,5 127,4 187,8 47,4
Rapsai 245,7 241,7 285,2 18,0 2,8 3,2 13,5 688,7 922,5 33,9
   žieminiai 224,3 221,6 274,2 23,7 3,0 3,3 10,0 657,5 904,9 37,6
   vasariniai 21,4 20,1 11,0 -45,3 1,6 1,6 0 31,2 17,6 -43,6
Cukriniai runkeliai 14,8 14,1 15,1 7,1 58,0 18,3 -1,3 740,0 875,8 18,4
Bulvės 19,5 18,7 10,7 -42,8 18,0 18 0 337,1 192,6 -42,9

*ŽŪIKVC duomenys

** LAMMCŽI duomenys

***LAEI prognozės