Grūdų supirkimo kainos

Lietuvoje grūdų supirkimo kainos šių metų liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje buvo mažesnės negu prieš mėnesį, tačiau didesnės negu prieš metus.

Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2017 m. 31 savaitę (07 31–08 06) kviečius supirko vidutiniškai po 151,71 EUR/t. Palyginti su kaina buvusia prieš mėnesį (27 savaitę (07 03– 09), ji sumažėjo 7,75 proc., bet buvo 7,6 proc. didesnė negu prieš metus (2016 m. 31 savaitę (08 01–07). Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 130,8 EUR/t ir buvo 11,08 proc. mažesnė negu prieš mėnesį bet 5,49 proc. didesnė negu praėjusiais metais. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 116,21 EUR/t – net 26,86 proc. mažesne kaina negu prieš mėnesį, tačiau 6,52 proc. didesne kaina, palyginti su 2016 m. rugpjūčio pradžioje buvusia kaina. Naujo derliaus rapsų vidutinė supirkimo kaina 2017 m. liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje sudarė 349,87 EUR/t ir buvo 1,38 proc. didesnė negu praėjusių metų analogišku laikotarpiu.

JAV Žemės ūkio departamentas (toliau – USDA) sumažino 2017–2018 m. kviečių derliaus ir eksporto prognozę pasaulyje. 2017 m. liepos mėnesį atnaujintos prognozės duomenimis, 2017–2018 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje liepos mėn., palyginti su birželio mėn. prognoze, sumažinta 1,7 mln. t ir turėtų sudaryti 737,83 mln. t ir tai būtų 16,48 mln. t mažiau negu 2016–2017 m. Dėl nepalankių meteorologinių sąlygų 2017–2018 m. kviečių derliaus prognozė liepos mėn. sumažinta Australijoje 0,5 mln. t, iki 23,5 mln. t (2016–2017m. – 35,11 mln. t), Kinijoje – 1 mln. t, iki 130 mln. t (2016–2017 m. – 128,9 mln. t), ES – 0,75 mln. t, iki 150 mln. t (2016–2017 m. – 145,47 mln. t) ir Ukrainoje – 1 mln. t, iki 24 mln. t (2016–2017 m. – 26,80 mln. t). Kviečių derliaus prognozė padidinta Rusijoje, Turkijoje ir JAV. USDA duomenimis, kviečių eksportas pasaulyje 2017–2018 m. turėtų sudaryti 178,42 mln. t, tai būtų 0,13 mln. t mažiau negu buvo prognozuota prieš mėnesį. Kviečių eksporto prognozė sumažinta dėl laukiamo 500 tūkst. t mažesnio kviečių eksporto iš ES (iki 30 mln. t), iš Ukrainos (500 tūkst. t – iki 14 mln. t) ir JAV (680 tūks. t – iki 26,54 mln. t) – dėl sumažėjusio derliaus minėtose šalyse taip pat ir Kinijoje. Kviečių eksporto prognozė Rusijoje padidinta 1,5 mln. t, iki 30,5 mln. t, Turkijoje – 200 tūks. t, iki 6,2 mln. t. Tokia situacija keičia kai kurių eksportuojančių šalių pozicijas pasaulinėje rinkoje. JAV, kuri 2016–2017 m. buvo viena iš daugiausia kviečių eksportuojančių šalių pasaulyje, USDA analitikų duomenimis, 2017–2018 m. gali užimti antrą vietą. 2017–2018 m. Rusija dėl gausaus derliaus ir palankių kainų gali aplenkti JAV ir ES ir būti daugiausia kviečių eksportuojančia šalimi. Kviečių sunaudojimo prognozė liepos mėn., palyginti su birželio mėn. prognoze, padidinta 0,51 mln. t (iki 735,28 mln. t) ir tai būtų 3,83 mln. t mažiau, palyginti su 2016–2017 m. Kviečių atsargos pasaulyje 2017–2018 prekybos metų pabaigoje, dėl prognozuojamų mažesnių jų atsargų ES, Australijoje ir Kinijoje, sumažintos 0,59 mln. t ir turėtų sudaryti 260,60 mln. t (2016–2017 m. buvo – 258,05 mln. t).

EKOLOGIŠKŲ GRŪDŲ SUPIRKIMAS

2017 m. birželio mėn., palyginti su praėjusių metų birželio mėn., ekologiškų grūdų iš Lietuvos
augintojų buvo supirkta žymiai daugiau. 2017 m.birželio mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų
grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 3,61 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių
kviečiai sudarė 52,70 proc., avižos – 18,81 proc., pupos – 12,66 proc., žirniai – 8,01 proc., grikiai –5,33 proc., javų mišiniai – 0,91 proc., kvietrugiai – 0,65 proc., lubinai – 0,49 proc., miežiai – 0,22 proc., rugiai – 0,21 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš augintojų 2017 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 19,61 proc., o palyginti su praėjusių metų birželio mėn., padidėjo daugiau nei du kartus. Ekologiškų grikių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 13,43 proc. didesnė nei įprastinių grikių, kviečių – 32,49 proc., rugių – 46,81 proc., o avižų, kvietrugių, pupų ir žirnių – daugiau nei du kartus. 2017 m. birželio mėn. ekologiškus grūdus pirko tik 12 sertifikuotų ekologiškų grūdų supirkimo ir perdirbimo įmonių ir ūkių. Daugiausia buvo supirkta iš Lietuvos augintojų ekologiškų kviečių Spelta. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės šių metų birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., išvežė į kitas ES šalis 18,67 proc. mažiau ekologiškų grūdų (4,76 tūkst. t), iš kurių ekologiški kviečiai sudarė 44,51 proc., avižos – 18,63 proc., žirniai – 17,73 proc., pupos – 10,32 proc., grikiai – 6,48 proc., kvietrugiai – 1,39 proc., rugiai – 0,55 proc., miežiai – 0,24 proc., lubinai – 0,23 proc. Daugiausia ekologiškų grūdų buvo išvežta į Vokietiją, Lenkiją, Olandiją, Italiją, Austriją. 2017 m. birželio mėn. buvo perdirbta 113,09 t ekologiškų grūdų. Šių metų birželio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 3,29 tūkst. t.

 Pagal Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos informaciją