Ieškoma palankesnių sprendimų kiaulių augintojams

Sausio 3 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame susitikime su  Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos vadovais ir atstovais.

Susitikimo metu aptartos pozicijos, kurių Lietuvos atsakingi atstovai turėtų laikytis Europos Komisijos darbo grupėje svarstant afrikinio kiaulių maro kontrolės priemones. Susitikime sutarta, kad būtina siekti palankesnių sprendimų mūsų šalies ūkininkams – kiaulių augintojams ir apribojimų prekybai gyvomis kiaulėmis sumažinimo. Tačiau būtina numatyti papildomas kontrolės ir biosaugos priemones, kurios užtikrintų saugią prekybą gyvomis kiaulėmis ir šviežia kiauliena.
„Turėdami ketverių metų kovos su afrikiniu kiaulių maru patirtį, manau, galime objektyviai įvertinti, kurios Europos Komisijos sprendime numatytos kontrolės priemonės pasiteisino ir yra efektyvios, o kurios – galbūt pernelyg apribojančios ūkio subjektų veiklą, bet neduodančios tokio efekto, kokio buvo tikėtasi. Kaip tik todėl esame parengę keletą pasiūlymų, kuriais siekiame tam tikrų šiuo metu galiojančių priemonių palengvinimo. Susitikimo tikslas – suderinti savo pasiūlymus su visais socialiniais partneriais, kad derėdamiesi su Europos Komisija turėtume svarių argumentų ir tvirtą nacionalinę poziciją“, – sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika.