Iki liepos 8 d. laukiama siūlymų dėl Medžių savaiminukų išsaugojimo ir įtraukimo į miško apskaitą

Įgyvendinat Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. suplanuotą priemonę „Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į miško žemės apskaitą“, bus teikiama finansinė paskata fiziniams asmenimis, išsaugojusiems savaime užaugusius medžius. Taip siekiama sudaryti sąlygas gyventojams prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo. Projektams įgyvendinti skiriama iki 4 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų.

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti minėtos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą. Jame numatyta, kad projektų atranką atliks Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) tęstinės atrankos būdu (t. y. paraiškos priimamos, kol pakanka lėšų projektams įgyvendinti, bet ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo kvietimo pradžios.  Pareiškėjai – fiziniai asmenys, kurie yra žemės savininkai.

Siūlomas kompensacijos dydis vienam pareiškėjui – 900 eur/ha (su PVM) už miško žemės plotą.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą, paraiškoje arba su paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai turės pateikti: dokumento, įrodančio nuosavybės teisę, kopiją, Valstybinės miškų tarnybos sprendimą dėl medžių savaiminukų inventorizacijos, įgaliojimą teikti paraišką (jeigu teikia ne žemės savininkas).

Pateikęs šiuos dokumentus, pareiškėjas rezervuoja finansinę paramą. Tuomet per 6 mėnesius jis turės įregistruoti mišką Miškų valstybės kadastre ir Nekilnojamo turo registre ir pateikti Aplinkos projektų valdymo agentūrai mokėjimo prašymą su Miškų valstybės kadastro pažyma, patvirtinančia, kad medžių savaiminukais apaugęs ne miško žemės plotas įtrauktas į miško žemės apskaitą. Taip pat Nekilnojamojo turto kadastro išrašą, įrodantį, kad medžių savaiminukais apaugęs plotas Nekilnojamojo turto kadastre pažymėtas kaip miškas (miško žemės naudmena) ir jam nustatytos specialiosios miško naudojimo sąlygos.

Išmoką Aplinkos projektų valdymo agentūra išmokės į mokėjimo prašyme nurodytą pareiškėjo banko sąskaitą.

Teikti pastabas ir pasiūlymus Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ veiklos Medžių savaiminukų išsaugojimas ir įtraukimas į  miško žemės apskaitą“projektų finansavimo sąlygų aprašo projektui galima iki liepos 8 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).