In memoriam Vytautui Šlikui

Vytautas ŠLIKAS (1929.08.28 – 2021.01.26 )

2021 m. sausio 26 d. netekome išskirtinės asmenybės, kurį daug kas vadino mokytoju. Iniciatyva, mokslas, darbas, atsakomybė ir meilė Lietuvai buvo Vytauto Šliko kasdieniai palydovai.

Jis buvo žmogus, turintis nerealų talentą uždegti idėja, suburti, patarti ir surasti pamokantį žodį ir vaikui, ir subrendusiam žmogui. Tai buvo talentingas vadovas, pedagogas, politikas, visuomenininkas, ūkininkas, kūrėjas, skleidęs smetoniško inteligento ir kovotojo dvasią.

2016 m. gegužės 27 d. jis buvo apdovanotas aukščiausiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų apdovanojimu – ordinu „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai ir kaimo plėtrai“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų bendruomenė reiškia gilią užuojautą žmonai Aldonai, dukroms Silvijai ir Ingridai, sūnui Vytautui.

***

Vytautas Šlikas gimė 1929.08.28 Geruogių k., Šiaulių rajone, žmona Aldona (g.1941 m.), ūkininkė, vaikai: Silvija (g. 1953 m.), Vytautas (g. 1955 m.), Ingrida (g.1965 m.).

1939-1946 m. mokėsi Kuršėnų (Šiaulių r.) gimnazijoje, 1947-1949 m. Kauno mokytojų seminarijoje, 1953-1958 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, 1961-1965 m. studijavo ir baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas.

Karjera:

1946-1947 m. Kinkių (Akmenės r.) pradinės mokyklos vedėjas, 1947-1949 m. Žilių (Šiaulių r.) pradinės mokyklos vedėjas, 1949-1950 m. Rokiškio apskrities Švietimo skyriaus metodininkas, 1950-1953 m. tarnavo sovietų armijoje, 1953-1954 m. Panemunėlio (Rokiškio r.) pradinės mokyklos mokytojas, 1954-1958 m.  Rokiškio r. Kultūros skyriaus vedėjas, Rokiškio vidurinės mokyklos mokytojas, 1958-1992 m. L. Giros kolūkio (Rokiškio r.) pirmininkas, 1992-1994 m. AB „Aukštaitijos keliai“ direktorius, nuo 1994- ūkininkas.

Pasiekimai ir apdovanojimai:

Nusipelnęs agronomas, Rokiškio rajono tarybos narys (nuo 1995 m.), Lietuvos centro sąjungos pirmininkas (1993-1998 m.). Apdovanotas 2 Raudonosios vėliavos ordinais, Lenino ordinu, Sovietų Sąjungos žemės ūkio parodos sidabro ir aukso medaliais.

1995–1997 m., 1997–2000 m., 2003–2007 m. ir nuo 2007 m. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys.

2016 m. gegužės 27 d. apdovanotas aukščiausiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų apdovanojimu – ordinu „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai ir kaimo plėtrai“.

Visuomeninė veikla:

Ūkininkų kooperatyvo „Rokiškutis“ pirmininkas, Rokiškio rajono Ūkininkų sąjungos pirmininkas (2003-2016 m.), Rokiškio rajono tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo narys, Lietuvos Nederlingų žemių naudotojų asociacijos prezidiumo ir tarybos narys, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų organizacijos – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ tarybos narys. Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacijos steigėjas.

Partinė veikla:

1993–1998 m. – Lietuvos centro sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininkas. Vėliau Valstiečių liaudininkų sąjungos narys, Valstiečių liaudininkų sąjungos Rokiškio skyriaus pirmininko pavaduotojas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Rokiškio skyriaus narys.

***

Atsisveikinimas su Vytautu Šliku vyks Rokiškio laidojimo namuose (Respublikos g. 17): Šeštadienį (sausio 30 d. ) nuo 13.00 val. iki 20.00 val.

Sekmadienį (sausio 31 d.) nuo 8.00 val. iki 13 val.

Šv. Mišios už Vytautą Šliką bus aukojamos sekmadienį 8.30 val. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

Urna išnešama 13.00 valandą. Laidotuvės vyks Rokiškio Kalneliškių kapinėse.

Artimųjų pageidavimu prašome velionio atminimą pagerbti baltu gėlės žiedu.