Individualių garantijų teikimas patiriantiems sunkumų – pratęstas iki 2022 m. birželio 30 d.

LR Vyriausybė 2021 m. gruodžio 22 d. posėdyje nusprendė iki 2022 m. birželio 30 d. pratęsti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) teikiamas individualias garantijas finansų įstaigoms už ūkio subjektams, susiduriantiems su likvidumo problemomis, teikiamas paskolas ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugas, skirtas ūkinei veiklai palaikyti.

ŽŪPGF įprastai individualias garantijas teikia ūkio subjektams, nepatiriantiems sunkumų, tačiau dėl koronaviruso (COVID-19) protrūkio nuo 2020 m. birželio buvo sudarytos palankesnės sąlygos ir individualios garantijos pradėtos teikti finansų įstaigoms tuo atveju, jei ūkio subjektas yra laikomas sunkumų patiriančia įmone. Iš viso nuo 2020 m. birželio 17 d. iki šios dienos suteikta 11,8 mln. eurų tokių individualių garantijų.

Tebesitęsiant sudėtingai situacijai Lietuvoje dėl COVID-19 pandemijos, ūkio subjektai, prognozuojama, ir toliau susidurs su finansiniais sunkumais. Siekiant sumažinti COVID-19 ligos prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo pasekmes, kyla poreikis ir toliau užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą ūkio subjektams, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu, maisto ūkiu, miškų ūkiu, kaimo plėtra ir žuvininkyste ir kurie susiduria su likvidumo problemomis.

ŽŪPGF iki 2022 m. birželio 30 d. turės galimybę teikti individualias garantijas finansų įstaigoms už ūkio subjektams, susiduriantiems su likvidumo problemomis, teikiamas paskolas ir lizingo paslaugas, skirtas ūkinei veiklai palaikyti. Planuojama per ateinančių metų pirmąjį pusmetį už 9 mln. eurų paskolų ir lizingo paslaugų suteikti individualių garantijų už 8 mln. eurų.

Tai leis daugiau ūkio subjektų naudotis finansų įstaigų teikiamomis paskolomis ir lizingo paslaugomis, o paskolų teikimas ūkio subjektams padės išvengti apyvartinių lėšų trūkumo. Taip pat individualios garantijos ūkio subjektams, kurie dėl COVID-19 protrūkio susiduria su laikinais finansiniais sunkumais, užtikrins veiklos tęstinumą, padės išsaugoti darbo vietas bei dirbančiųjų pajamas.

Daugiau apie individualias garantijas ūkio subjektams, patiriantiems sunkumų, skaitykite čia.