Informacija kiaulių laikytojams

Kiaulių laikytojai, atsisakantys kiaulių auginimo šalies  rajonuose, kuriuose 2018 m. nustatyti šernų arba kiaulių afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai, kviečiami tekti paraiškas pagalbai gauti. Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklės patvirtintos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-586 (toliau – Taisyklės).

Informaciją apie rajonus, kuriuose 2018 m. nustatyti AKM atvejai, rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) internetinėje svetainėje  (http://vmvt.lt/naujienos/informacija-apie-afrikini-kiauliu-mara-0).

Pagalbą galės gauti pareiškėjai, kurie:

  1. paskutinį mėnesį iki Taisyklių įsigaliojimo laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios, vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo Taisyklių įsigaliojimo, t. y. iki 2018 m. gruodžio 31 d., paskerdė visas laikomas kiaules;
  2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;
  3. įsipareigoja 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;
  4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atitikus nurodytas sąlygas, pareiškėjams bus mokama 100 Eur išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami savivaldybėse nuo š. m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. vasario 1 d.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotam asmeniui – ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
  2. užpildytą paraišką;
  3. pareiškėjui išduoto skerdžiamų kiaulių mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, patvirtinto VMVT direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopiją.

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisykles  galite rasti čia.

ŽŪM informacija