Informacija pieno gamintojams dėl pieno kiekio matavimo

LR ŽŪR nariai – Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacija teiraujasi dėl pieno kiekių matavimo neatitikimų, kai pienas paimamas iš ūkio.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį:

Pirmiausia reikėtų pasižiūrėti ar su kooperatyvu pasirašytoje pieno pirkimo – pardavimo sutartyje nėra punkto, kuriame būtų numatyta, kas yra atsakingas už pieno kiekių teisingą įvertinimą bei turimų pieno kiekio matavimo prietaisų metrologinę patikrą. Galimi trys variantai:

  • Jei sutartyje numatyta, kad atsakingas yra gamintojas (šiuo atveju ūkininkas), tuomet superkamo pieno kiekis turėtų būti matuojamas pagal ūkininko turimus matavimo prietaisų rodmenis ir gamintojas (ūkininkas), atsako už šių prietaisų metrologinę patikrą.
  • Jei sutartyje numatyta, kad už pieno kiekio teisingumą yra atsakingas supirkėjas (šiuo atveju kooperatyvas), tuomet superkamo pieno kiekis turėtų būti matuojamas pagal supirkėjo (kooperatyvo) turimus matavimo prietaisų rodmenis ir supirkėjas (kooperatyvas) yra atsakingas už šių prietaisų metrologinę patikrą.
  • Jei sutartyje išvis nėra numatyta, tuomet vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 patvirtintų Pieno supirkimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 14. 2 papunkčiu, už superkamo pieno kiekio teisingumą ir prietaisų metrologinę patikrą atsako supirkėjas (kooperatyvas). Taisyklių 13.3 papunktyje numatyta, kad supirkėjas privalo teikti informaciją gamintojams aktualiais pieno kokybės ir supirkimo tvarkos klausimais, todėl jeigu gamintojas (ūkininkas) abejoja dėl supirkėjo (kooperatyvo) turimo (-ų) pieno kiekio matavimo prietaiso (-ų), tuomet turi teisę kreiptis į supirkėją ir reikalauti, kad supirkėjas pateiktų dokumentus pagrindžiančius turimų prietaisų metrologinę patikrą.

Primename, kad matavimo priemonių patikras gali atlikti Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtos Įstaigos, kurių sąrašą rasite čia (http://metrinsp.lrv.lt/lt/atviri-duomenys/istaigu-paskirtuju-atlikti-matavimo-priemoniu-patikra-sarasas).

Ūkininkas, ar bet kuris kitas suinteresuotas asmuo, prisijungęs prie viešo Lietuvos matavimo priemonių registro (http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php) gali patikrinti ar supirkėjo (kooperatyvo) turimas matavimo prietaisas yra registruotas šiame registre. Kilus neaiškumams ar pagal bendrą paiešką nepavykus rasti teikėjo (kooperatyvo), duomenų galima kreiptis į registro tvarkytoją – Lietuvos metrologijos inspekciją.

Atkreiptinas dėmesys, kad pieno supirkėjas, vadovaujantis Taisyklių 14.7 papunkčiu, yra atsakingas už apskaitos dokumentų teisingą pildymą ir išdavimą, todėl jeigu supirkėjas  nenorėtų/vengtų ūkininkui pateikti turimų pieno kiekio matavimo priemonių kalibravimą patvirtinančius dokumentus ir ūkininkas nuspręstų savo, galimai pažeistas teises ginti teisme, tokiu atveju, visa įrodinėjimo pareiga, kad faktiškai pateikti pieno kiekiai atitinka pieno apskaitos dokumentuose įvardintus kiekius, tektų supirkėjui (kooperatyvui).

Gamintojas (ūkininkas) taip pat gali pasiūlyti supirkėjui papildyti šiuo metu galiojančią pieno pirkimo – pardavimo sutartį ir numatyti, kad pieno kiekis yra matuojamas pagal gamintojo (ūkininko) turimus matavimo prietaisų rodmenis arba jeigu sutartyje šiuo metu numatyta, kad už pieno kiekio matavimus yra atsakingas supirkėjas, galima supirkėjui (kooperatyvui) siūlyti pakeisti sutartį nurodant, kad atsakingas būtų nebe supirkėjas, o gamintojas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.