ŽŪR pirmininką pavaduos vicepirmininkas Algis Baravykas

Vadovaujantis Žemės ūkio rūmų statuto 20 str. 7 d., LR ŽŪR pirmininko Arūno Svitojaus kasmetinių atostogų metu – nuo 2020 m. rugsėjo 14 d., iki spalio 9 d. (20 d.d.) jį pavaduos vicepirmininkas Algis Baravykas.