Informacinis renginys apie KPP strateginį planą

2022 m.  rugpjūčio mėn. 22 d. (pirmadienį) 15 val., Utenos r. Užpaliuose (adresu: Vytauto g.30) Žemės ūkio rūmai  organizuoja informacinį renginį, kuriame bus pristatomas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano projektas.

Informuojame, kad iš viso penkerių metų laikotarpiu 2023–2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta beveik 4 mlrd. Eur ES paramos ir apie 276,5 mln. Eur nacionalinio biudžeto lėšų.

Strateginis planas apima abu BŽŪP ramsčius:

  • I ramstį, apimantį tiesioginę paramą, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (ekoschemas), sektorines programas, kuriam skiriama 3,02 mlrd. Eur ES lėšų ir apie 2,8 mln. Eur nacionalinio finansavimo lėšų;
  • II ramstį, skirtą investicinėms, bendradarbiavimo, aplinkos apsaugos, klimato tikslų siekiančioms ir kitoms kaimo plėtros priemonėms, kurioms skiriama 977,5 mln. Eur ES lėšų ir 273,7 mln. Eur nacionalinio finansavimo lėšų.

Kviečiame registruotis į renginį el. paštu m.rezgys@zur.lt arba tel. 8 699 17769 iki 2022 m. rugpjūčio 18 d.