Informacinis renginys dėl grynojo pelningumo rodiklio reikalavimo kooperatyvams

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 26 d. 9 val. planuojamas nuotolinis informacinis renginys su LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis dėl grynojo pelningumo rodiklio reikalavimo.

Pažymėtina, kad šiuo metu galiojančiame teisiniame reglamentavime apibrėžta, kad veiklą vykdantys žemės ūkio subjektai bus laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu jų grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais metais arba vienais metais iš dviejų eilės tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų bus didesnė arba lygi 2 proc.

Renginio dalyvių nuomone, grynojo pelningumo rodiklis neparodo realaus ūkio subjekto gyvybingumo, todėl tikslinga naudoti verslo praktikoje įprastą įmonės veiklos vertinimo rodiklį – EBITDA ir atitinkamai sumažinti grynojo pelningumo rodiklį  iki 0,5 proc.

Norintys dalyvauti renginyje prašome registruotis el. paštu: a.ribasauskiene@zur.lt ir Jums bus atsiųsta prisijungimo nuoroda.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.