Informacinis renginys dėl kaimo gyventojų ir žemdirbių konsultavimo ir informavimo tinklo sukūrimo

2022 m. sausio 21 d. Žemės ūkio rūmai surengė nuotolinį informacinį renginį dėl kaimo gyventojų ir žemdirbių konsultavimo bei informavimo tinklo sukūrimo.

Renginio dalyviai išreiškė poreikį turėti vientisą informavimo tinklą, kuriame bendradarbiautų mokslininkai, konsultantai, viešosios institucijos ir žemės ūkio subjektai.

Žemės ūkis buvo ir bus imlus inovacijoms sektorius, tačiau naujos technologijos ir priemonės turi nešti ūkininkams realią naudą. Technologijos turi tarnauti jų vartotojui. Tai turi būti pagrindinis inovacijų prioritetas. Šiandien visame pasaulyje plačiai kalbama apie žemės ūkio skaitmenizavimą, kuris suteiks galimybę užtikrinti aukštesnio lygio maisto saugą ir padės efektyviau kovoti su klimato kaita. Tarp skaitmeninių technologijų, padėsiančių ūkyje, yra lauko robotai, efektyvesnis pesticidų naudojimas, platesnis mikrobiologinių preparatų panaudojimas, skaidresnė kainodara, platesnė informacijos sklaida. Inovacijos ir nauji sprendimai ir stebina, ir džiugina.

Konsultavimo ir informavimo svarba

Žemės ūkis  juda inovacijų, naujų sprendimų pritaikymo praktikoje link. Pastaruoju metu stebime pasaulinę tendenciją, kai žemės ūkyje vis dažniau ir įvairiau yra taikomos GIS (geografinių informacinių sistemos) technologijos, precizinis tręšimas, kuris leidžia taupyti trąšas ir tręšti augalus pagal poreikį. Naujausios sumaniosios precizinio ūkininkavimo technologijos sudaro galimybes sudaryti tręšimo žemėlapius pagal skirtingas dirvožemio fizikines arba chemines savybes atskiriems dirvos paviršiaus ploteliams. Tręšimas pagal poreikį mažina sunaudojamų trąšų kiekius, nebelieka pertręšimo, taupomos lėšos, tausojama aplinka ir dirvožemis.  Žinoma, kad svarbiausias tikslas – saugaus ir aukštos kokybės maisto produktų gamyba, geriau išnaudojant susijusių ekosistemų paslaugas, tuo pačiu užtikrinant konkurencingas ir mažai anglies dioksido išskiriančias paskirstymo grandines. Taip būtų spartinamas perėjimas prie tvarios bioekonomikos Europoje.

Dar 2018 m. spalio mėn. Europos Komisija (EK) Lisabonoje surengė žemės ūkio inovacijų aukščiausio lygio susitikimą, kuriame pabrėžė naujų technologijų svarbą užtikrinant gyvybingą žemės ūkio sektorių ir siekiant užtikrinti vis didėjančią maisto paklausą.

Žemės ūkio ir miškininkystės sektoriai taiko inovacijas, siekdami didinti efektyvumą ir reaguoti į socialinius iššūkius. Ūkininkai yra pasirengę keisti ūkių valdymo praktiką ir taikyti naujas priemones bei techniką, jei tai yra inovatyvu ir naudinga ekonomiškai. Todėl svarbu atsižvelgti ir į inovacijų socialinius ir ekonominius aspektus. Visgi vidutinės ES žemės ūkio pajamos sudaro tik 40% kitų sektorių pajamų, todėl ne visos technologinės naujovės yra prieinamos ūkininkams, todėl būtina tobulinti informavimo ir konsultavimo sistemą.

Detalesnė tokio naujo modelio idėja ir koncepcija bus pateikta artimiausiu metu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai įvertinti.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.