Informacinis renginys dėl komunalinių atliekų tvarkymo ūkio subjektams

Kviečiame Jus į nuotolinį informacinį renginį dėl komunalinių atliekų tvarkymo ūkio subjektams, kuris vyks 2022 m. balandžio 4 d.

Žemės ūkio subjektams kyla vis daugiau klausimų susijusių su komunalinių atliekų tvarkymu, kuriuos planuojama aptarti šio nuotolinio pasitarimo metu.

Primename, kad Komunalinių atliekų tvarkymą reguliuoja net keli norminiai dokumentai – LR Atliekų tvarkymo įstatymas, 2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimas Nr. 711 ,,Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, LR Aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. Nr. D1-150 ,,Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ bei savivaldybių patvirtintos rinkliavų ar įmokų už komunalines atliekų surinkimą ir tvarkymą metodikos.

Maloniai kviečiame dalyvauti, išklausyti informaciją ir teikti pastabas/ pasiūlymus dėl poįstatyminių teisės aktų tobulinimo.

Nuotolinis Renginys vyks nuotoliniu būdu 2022 m. balandžio mėn. 4 d. (pirmadienį), 10.30 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

_______________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.