Informacinis renginys dėl paramos KPP priemonių

2022 m. balandžio 11 d. vyko nuotolinis Žemės ūkio rūmų informacinis renginys Dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą” 2022 metais.

Renginio metu  dalyviai aptarė paramos programos priemonės 2022 m. planuojamų paraiškų surinkimo sąlygas, atrankos kriterijus ir prioritetiniai balus.

Apibendrinti renginio dalyvių siūlymai bus teikiami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.