Dėl naujo grūdų derliaus saugojimo

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) primena, kad, siekiant garantuoti pašarų ir maisto saugą, būtina skirti ypatingą dėmesį naujo grūdų derliaus laikymo higienos sąlygoms užtikrinti.

VMVT informuoja, kad pašarų ūkio subjektai turi vadovautis 2005 m sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus: pirminės pašarų gamybos subjektai, I priedo, grūdų supirkimo sandėliai, II priedo, – nuostatomis. Maisto tvarkymo subjektai turi vadovautis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) NR. 852/2004 dėl maisto produktų higienos: maistinius grūdus auginantys ir sandėliuojantys pirminiai gamintojai, I priedo, grūdų supirkimo sandėliai, II priedo, – reikalavimais.
VMVT pažymi, kad patalpos turi būti paruoštos dar prieš prasidedant sezonui, o valymo darbus reikia atlikti ne tik sandėliuose, aruoduose ar kitose talpyklose, bet ir išpylimo duobėse, transporteriuose, džiovyklose, valomosiose ir kt. Labai svarbu prieš naujo derliaus grūdų priėmimą pasirūpinti, kad sandėliuose neliktų praėjusio sezono netinkamų realizuoti grūdų likučių. Nereikėtų pamiršti, jog nuo tinkamo transporto priemonių išvalymo taip pat labai priklauso grūdų kokybės rodikliai. Grūdų sandėlis turi būti sausas, švarus, gerai vėdinamas, sienos ir visi paviršiai, kurie gali liestis su grūdais, turi būti švarūs, prieinami nuvalyti. Dulkės, sąšlavos ir atliekos turi būti pašalintos iš patalpų, nes jose gali būti likę kenkėjų.
VMVT taip pat primena, kad dezinfekcijai, dezinsekcijai ar deratizacijai atlikti gali būti naudojamos tik autorizuotos cheminės medžiagos ir tik pagal paskirtį, nurodytą naudojimo instrukcijose.

VMVT informacija