Iniciatyva „Taikos duona" Lietuvoje

Rugsėjo 21d. Žemės ūkio rūmuose lankėsi Vokietijos asociacijos „Taikos duona“ generalinis direktorius Gibried Schenk ir atstovė Marion Schenk. Svečius lydėjo LR atstovybės Vokietijoje žemės ūkio atašė Mindaugas Milinis ir Žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus vedėjas Antanas Venckus.

Berlyno siena nuo  1961 m.  iki 1989 m.  Vokietijoje buvo šaltojo karo simbolis. Projektas „Taikos duona“ Europoje vyksta jau penktus metus. Projektas prasidėjo 2014 m. Vokietijoje, kai buvusioje Berlyno sienos teritorijoje, taip vadinamoje „mirties linijoje“, buvo išauginti rugiai, o jų sėklos vėliau pasėtos Centrinės ir Rytų Europos valstybėse, kurios įstojo į ES po 1989 metų. Tai –  Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.

Kasmet vienoje aukščiau minėtų valstybių organizuojamas susitikimas, kuriame vyksta ne tik ne tik forumas „Taika ir žemės ūkis”, bet ir „Taikos duonos“ kepimas iš specialiai šiai progai užaugintų grūdų. Projekto tikslas –  parodyti, jog taikos išsaugojimas pasaulyje yra tiesiogiai susijęs su tvaraus žemės ūkio plėtra. 2014 m. renginys startavo Vokietijoje, 2015 m. – vyko Lenkijoje, 2016 m. – Vengrijoje, 2017 m. – Bulgarijoje, 2018 m. rugsėjo 26-28 d. vyks Latvijoje, o 2019 m. – planuojamas Lietuvoje.

„Projekto metu organizuojamo forumo metu diskutuojama įvairiomis ES žemės ūkiui ir jo ateičiai aktualiomis temomis: apie bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. ateities perspektyvas, konkurencines sąlygas, maisto tiekimo grandinės stiprinimą, kooperacijos plėtrą bei kovą su nesąžiningomis praktikomis, kaimo plėtros perspektyvas ir kt.“, – kalbėjo projekto vadovas Gibried Schenk.

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis supažindino svečius iš Vokietijos su ŽŪR veikla ir tikslais, pristatė ŽŪR narius – 48 asociacijas, kurių veikla apima ir duonos auginimą, ir jos kepimą, ir tautinio identiteto išsaugojimą.

„Aukštos kokybės žemės ūkio produkcija yra viena svarbiausių taikios ir klestinčios Europos prielaidų. Duoną tikriausiai galime laikyti gyvenimo simboliu, nes daugelyje tautų iki šiol tikima, kad duona slepia gyvenimo ir mirties paslaptį – pasėtas grūdas pirmiausia turi numirti, kad vėl atgytų. Todėl Vokietijoje pradėta iniciatyva yra prasminga ir garbinga“, – kalbėjo ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Svečiai iš Vokietijos aplankė Zyplių dvarą, kurio istorija siekia beveik 200 metų. Čia susitiko Šakių r. Lukšių seniūnu ir Šakių r. savivaldybės mero patarėja Violeta Simonavičiene.

Nuotraukoje (iš kairės į dešinę): Žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus vedėjas Antanas Venckus, asociacijos „Taikos duona” atstovė Marion Schenk, asociacijos „Taikos duona” generalinis direktorius Gibried Schen, LR atstovybės Vokietijoje žemės ūkio atašė Mindaugas Milinis, ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.