Ir mokytojai mokosi

Žemės ūkio rūmai įgyvendina projektą „Pažangiai Europos Sąjungai ir Lietuvai – pažangūs mokytojai”, kurį įgyvendinant jau yra sukurtas video filmukas, parengtas reportažas nacionalinėje televizijoje ir radijuje.

Projekto tikslas – viešinti ES investicijų naudą ir informuoti žemės ūkio sektoriaus profesijos mokytojus apie kompetencijų tobulinimo galimybes ir prisidėti prie Komunikacijos strategijos „Pažangi Lietuva” krypties įgyvendinimo.

Projektas užtikrins ES investicijų žinomumą ne tik profesijos mokytojų, švietimo sektoriaus, socialinių partnerių, bet ir visos šalies mastu.

Profesijos mokytojams tenkantis pažangaus, kvalifikuoto, nuolat tobulinančio savo kompetencijas, taikančio inovacijas vaidmuo – geriausia viešinimo kampanija ir motyvacija siekti pažangos ir kitiems mokytojams plačiąja prasme.

Projekto pagalba bus užtikrinta ES investicijų į profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimą ir motyvavimą nauda, parodant rezultatą – naujų kompetetingų naujos ir pažangios kartos specialistų, atitinkančių darbo rinkos poreikius, parengimą.

Dėkojame Marijampolės profesinio rengimo centrui ir mokiniams už bendradarbiavimą ir pagalbą vykdant filmavimo darbus.

Kviečiame peržiūrėti filmuką.