Ir mokytojai mokosi

Spalio  25 d. Joniškio žemės ūkio mokykloje susirinko 18 profesijos mokytojų iš 10 profesinio mokymo įstaigų tobulinti kompetencijas pagal mokymo programą „Žemės ūkio technikos technologinės kompetencijos“. Į Joniškio žemės ūkio mokyklą profesijos mokytojai susirinko tobulinti technologinių kompetencijų, įgyvendinant Žemės ūkio rūmų projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Įgyvendinant projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“ bus patobulintos 18 profesijos mokytojų, iš 10 profesinio mokymo institucijų technologinės kompetencijos, pagal žemės ūkio technikos technologinių kompetencijų mokymo programą. Pagal programą profesijos mokytojai jau tobulino kompetencijas Marijampolės profesinio rengimo centre. Dabar vyks 40 val. mokymai Joniškio žemės ūkio mokykloje, vėliau – Alantos technologijų ir verslo mokykloje, Plungės technologijų ir verslo mokykloje, įmonėse AB „LYTAGRA“ ir UAB „DOJUS agro“ bei Vokietijos žemės ūkio technikos mokymo bazėje „DEULA-Nienburg“. Mokytojai tobulins technologines kompetencijas 280 val.

Technologines kompetencijas tobulina profesijos mokytojai iš Alantos technologijų ir verslo mokyklos, Joniškio žemės ūkio mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyriaus, Plungės technologijų ir verslo mokyklos, Panevėžio profesinio rengimo  centro, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Zarasų žemės ūkio mokyklos, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos, Vilkijos žemės ūkio mokyklos.

Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendina drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės žemės ūkio mokykla. Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas darbdavius, o technologinių kompetencijų trukmė truks nuo 80 iki 280 val.