Ir mokytojai mokosi

Gegužės 28 d. Marijampolės profesinio mokymo centre susirinkusius 18 profesijos mokytojų iš 10 profesinio mokymo įstaigų tobulinti kompetencijas pagal mokymo programą „Žemės ūkio technikos technologinės kompetencijos“ sveikino šio centro direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, atliekantis direktoriaus funkcijas Romualdas Vadluga.

Į Marijampolės profesinio rengimo centrą mokytojai susirinko tobulinti technologinių kompetencijų, įgyvendinant Žemės ūkio rūmų projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Įgyvendinant projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimas“ bus patobulintos 18 profesijos mokytojų, iš 10 profesinio mokymo institucijų technologinės kompetencijos, pagal žemės ūkio technikos technologinių kompetencijų mokymo programą. Pagal programą profesijos mokytojai tobulins kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose – Marijampolės profesinio rengimo centre, Alantos technologijų ir verslo mokykloje, Joniškio žemės ūkio mokykloje, Plungės technologijų ir verslo mokykloje, įmonėse AB „LYTAGRA“ ir UAB „DOJUS agro“ bei Vokietijos žemės ūkio technikos mokymo bazėje „DEULA-Nienburg“. Mokytojai tobulins technologines kompetencijas 280 val.

Marijampolės profesinio rengimo centre pirmąją mokymų dieną pradėjo šio centro Paslaugų, statybos ir mechanikos skyriaus vedėjas Gražvydas Juodišius.

Technologines kompetencijas tobulina Alantos technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojas Stasys Stukas, Joniškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojai – Adolfas Pališaitis, Deividas Rimkus, Marijampolės profesinio rengimo  centro, Vilkaviškio skyriaus profesijos mokytojai – Alvydas Šimanskas, Povilas Kairys, Edvardas Belevičius, Plungės technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojai – Antanas Gedgaudas, Rimantas Petreikis, Panevėžio profesinio rengimo  centro profesijos mokytojai – Romualdas Kavaliūnas, Petras Razma, Valentinas Gurskas,  Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos profesijos mokytojas Algirdas Jonas Astašauskas, Zarasų žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojas Vytautas Kruopis, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos profesijos mokytojai – Mečislovas Bilinskas, Antanas Gelažauskas, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojai – Gediminas Pociūnas, Jonas Umivalnikas, Vilkijos žemės ūkio mokyklos profesijos mokytojas Egidijus Saltonas.

Žemės ūkio rūmai projektą įgyvendina drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės žemės ūkio mokykla. Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas darbdavius, o technologinių kompetencijų trukmė truks nuo 80 iki 280 val.