Įspūdžiai iš penktosios LMGAGA organizuotos specializuotos parodos

Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos (LMGAGA) lapkričio 12 – 13 dienomis organizuota specializuota mėsinių galvijų paroda „MĖSINĖS GALVIJININKYSTĖS PANORAMA 2021“, kuri vyko Biržų rajone, Vabalninko seniūnijoje ūkininkaujančių Simonos ir Audriaus Stačkūno ūkyje, sulaukė didelio susidomėjimo ir buvo puikiai organizuota, didelis dėmesys skirtas švietimui, jautienos populiarinimui, ir žinoma, gražiam ir prasmingam bendravimui bei diskusijoms apie gyvulininkystės sektoriaus ateitį.

Tokia LMGAGA organizuojama specializuota mėsinių galvijų paroda šiais metais jau penktoji. Parodoje įspūdingiausius gyvulius eksponavo ūkininkai: Jurgita ir Virginijus Stumbriai, Alma ir Mantas Rutkauskai, „Baltos avies kooperatyvas“ ir jo vadovas Gintautas Migonis, Ričardas Šakickas, Kęstutis Kavaliauskas ir parodos šeimininkai – Simona ir Audrius Stačkūnai.

Parodoje apsilankęs Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus padėkomis apdovanojo:

LMGAGA prezidentą Vytautą BARKAUSKĄ už nuoširdų darbą stiprinant ir telkiant asociacijos narius;

Biržų r. ūkininką, LMGAGA narį Audrių STAČKŪNĄ už parodos organizavimą ir puikią limuzinų bandą;

Utenos r. ūkininką, LMGAGA narį Mindaugą KINDERĮ už aktyvią projektinę veiklą ir puikius rezultatus taikant inovacijas ūkyje.

„Lietuvos gyvulių veislininkystė, sunkiai, bet žengia į priekį. Tai – ilgo ir sunkaus veislininkystės darbo nuopelnas. Kiekvienos gyvulių rūšies gerinimo pagrindas yra nuoseklus veislininkystės darbas, užtikrinantis didesnes pajamas gyvulių augintojams. Gyvulių veislininkystės selekcines programas Lietuvoje vykdo pripažintos veislininkystės institucijos. Didžiausi pasiekimai veislininkystės srityje įmanomi tada, kai šį procesą vykdo ir prižiūri asociacijos. Kad veislininkystės darbas vyktų kryptingai ir organizuotai, dauguma Lietuvos gyvulių veislininkystės asociacijų yra susibūrusios Žemės ūkio rūmuose, kur nuo 2005 m. veikia Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komitetas. Šiame komitete rengiama konsoliduota nuomonė veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos klausimais, analizuojama informacija apie sektoriaus aktualijas, koordinuojama ir vykdoma informacijos sklaida. Pažangūs Lietuvos ūkininkai suprato, kad siekiant produktyvumo, svarbu ne tik pašarai ar kitos sąlygos, bet ir gyvulio kilmė, veislės ypatybės. Tolesniam gyvulių veislininkystės tobulėjimui svarbus ir tarptautinis bendradarbiavimas – kontaktai su kitų šalių gyvulių augintojais, dalyvavimas parodose ir kituose renginiuose, kurie ne tik padeda apsikeisti vertinga patirtimi, bet ir užmegzti kontaktus, rasti rinką veisliniams gyvuliams. Nuoširdžiai dėkoju parodos organizatoriams – Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijai už iniciatyvą rengti parodas ir parodyti mėsinių galvijų augintojų pasiekimus. Svarbu ir tai, kad asociacija aktyviai vykdo švietėjišką veiklą: organizuoja parodas, susitikimus, diskusijas, mokymus, bendradarbiauja su užsienio šalių galvijų augintojais. Puikus LMGAGA darbas padeda populiarinti ir plėtoti mėsinę galvijininkystę Lietuvoje“, – sako ŽŪR pirmininkas dr. A. Svitojus.