Išreikškite savo nuomonę dėl BŽŪP

Europos Komisija vykdo plataus masto viešas konsultacijas dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) supaprastinimo ir modernizavimo siekiant, kad šia politika būtų kuo labiau padedama įgyvendinti dešimt Komisijos prioritetų ir siekti darnaus vystymosi tikslų. Daugiausia dėmesio bus skiriama konkretiems politikos ateities prioritetams, bus atsižvelgiama į Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) nuomonę, nebus daromas poveikis kitai daugiametei finansinei programai. Visų pirma turi būti atliktas svariais argumentais pagrįstas dabartinės politikos rezultatų vertinimas.

Nors dėl BŽŪP ateities jau diskutuojama įvairiais lygmenimis, bus surengtos plataus masto viešos konsultacijos ir atliktas poveikio vertinimas. Siekiama apibendrinti turimus duomenis dėl įgyvendinant BŽŪP iki šiol pasiektų rezultatų, padaryti išvadas remiantis tuo, kaip buvo vykdoma naujausia reforma, užmegzti struktūrinį dialogą, nustatyti dabartines problemas, numatyti BŽŪP modernizavimo ir supaprastinimo poreikius.

Šis klausimynas – plataus masto konsultacijų dalis. Atsakymai į jo klausimus padės parengti poveikio vertinimą. Apklausos rezultatai bus skelbiami 2017 m. liepą vyksiančioje viešoje konferencijoje.

UŽPILDYKITE KLAUSIMYNĄ ESANTĮ ŽEMIAU IR  IŠREIKŠKITE SAVO NUOMONĘ!

Klausimynas sudarytas iš 34 klausimų. Pildymui užtruksite 10-15 min.

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lt