Išrinkta nauja LJŪJS vadovybė

Vasario 6 d. įvykusiame Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) suvažiavime išrinkta nauja organizacijos vadovybė: pirmininkas – Vytautas Buivydas, pirmoji vicepirmininkė Lina Meilutė – Datkūnienė, antrasis vicepirmininkas Antanas Vailionis, valdybos nariai – Tautvilas Putvis, Vytautas Buivydas, Lina Meilutė – Datkūnienė, Antanas Vailionis, Audronė Rekešiūtė, Vytis Baškevičius, Rūta Gasparovičiūtė, Tomas Pukas, Darius Viliušis.

LJŪJS suvažiavime buvo sprendžiami sąjungos narių narystės klausimai, diskutuota ir priimti įstatų pakeitimai, pristatytos ir patvirtintos veiklos ir finansinė ataskaitos, diskutuota jauniesiems ūkininkams aktualiomis problemomis.

„Smagu, kad jaunųjų ūkininkų gretos plečiasi. Esame Žemės ūkio rūmų nariai, dalyvaujame socialinių partnerių susitikimuose su Žemės ūkio ministru, taip pat dalyvaujame ir atstovaujame Lietuvos jaunųjų ūkininkų interesams ES organizacijoje CEJA, todėl tikimės, kad į mūsų nuomonę bus įsiklausoma priimant sprendimus liečiančius jaunuosius ūkininkus” – kalbėjo naujai išrinktas pirmininkas Vytautas Buivydas.