Išrinkta nauja ŽŪR taryba

Žemės ūkio rūmų XVII-ojo suvažiavimo delegatai rinko naują Tarybą. Kandidatus į Žemės ūkio rūmų Tarybą pateikė 41 organizacija. 6 organizacijos – Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos ristūnų sporto asociacija, Lietuvos kredito unijos, Lietuvos avių augintojų asociacija, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Kauno bitininkų draugija – savo kandidatų į Žemės ūkio rūmų Tarybą neteikė.

Suvažiavimo delegatai iš 41 kandidato į Žemės ūkio rūmų Tarybą, išrinko 22 narius. Pagal ŽŪR statutą tarybos nariu yra ir ŽŪR pirmininkas, todėl Tarybos sudėtyje 23 nariai:

 1. Pirmininkas Arūnas Svitojus,
 2. Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė,
 3. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas,
 4. Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis,
 5. Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas Česlovas Tallat-Kelpša,
 6. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias” pirmininkas Jonas Kuzminskas,
 7. Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos atstovas Edvardas Gedgaudas,
 8. Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis,
 9. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorius Mindaugas Kinderis,
 10. Šakių rajono žemdirbių asociacijos atstovas Sigitas Dimaitis,
 11. Pramoninių uogynų augintojų asociacijos pirmininkas Adolfas Jasinevičius,
 12. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorius Algis Baravykas,
 13. Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkė Virginija Žliobienė,
 14. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos atstovas Algimantas Lūža,
 15. Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos prezidentas Andrėjus Gediminas Jakas,
 16. Lietuvos verslinių sodų asociacija „Vaisiai ir uogos“ prezidentė Vitalija Kuliešienė,
 17. Jonavos rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Alfonsas Bagdonas,
 18. Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Algirdas Valaiša,
 19. Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis,
 20. Lietuvos vynuogininkų asociacijos pirmininkas Steponas Puipa,
 21. Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Albertas Sekonas,
 22. Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkė Vaidutė Stankevičienė,
 23. Lietuvos šiltnamių asociacijos prezidentas Donatas Montvila.

Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas DIMAITIS Tarybai pateikė 2017 m. veiklos ataskaitą ir 2018 m. veiklos planą.

SU ATASKAITA IR VEIKLOS PLANU GALITE SUSIPAŽINTI ČIA