Išrinktas naujas Copa prezidentas

Briuselyje, rugsėjo 21 d. popietę Europos ūkininkų organizacijos (Copa) prezidiumas, 2 metų kadencijai, išrinko naują Copa prezidentą – Joachim Rukwied.

Naujasis Copa prezidentas yra Vokietijos ūkininkų asociacijos (Deutscher Bauernverband eV) pirmininkas.

„Dėkoju už pasitikėjimą ir balsavimą už mano kandidatūra. Copa yra įtakingiausia Europos ūkininkų institucija, atstovaujanti apie 23 mln. ūkininkų interesams. Turime bendrai atstovauti ūkininkams ir siekti žemės ūkio sektoriaus stabilumo. Aš būsiu visų ūkininkų prezidentas“ – kalbėjo ką tik išrinktas Copa prezidentas Joachim Rukwied.

J. Rukwied savo kalboje įvardijo svarbiausius uždavinius:

  • ES žemės ūkio biudžetas, stabili ir stipri žemės ūkio politika;
  • Derybos dėl BŽŪP po 2020 m.;
  • Kokybiškas maistas, sąžininga maisto tiekimo grandinė;
  • Tvarus žemės ūkis.

Copa posėdyje dalyvavo ir už Joachim Rukwied balsavo Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis. Palaikyti vokietį Copa rinkimuose buvo nutarta dar Žemės ūkio rūmų Tarptautinio komiteto posėdyje, įvykusiame rugsėjo 18 d.

Nuotraukoje: Joachim Rukwied dešinėje pusėje