Išrinktas ŽŪR pirmininkas

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) XVII- asis suvažiavimas vainikavo beveik metus užtrukusius svarbiausios žemdirbių organizacijos vadovo rinkimus. Tikrai visi jau norėjo pabaigti šį rinkimų maratoną. Žinoma, būtų klaidinga manyti, kad ŽŪR veikla buvo sustingusi. ŽŪR veikė pakankamai aktyviai, tačiau netrūko siekiančių pasinaudoti tarpuvaldžiu ir puoselėti planus pajungti ŽŪR siauresniems interesams ginti. Nepavyko. Pernai du kartus varžėsi tie patys kandidatai, o šįmet, trečią kartą, jėgas išbandė keturi nauji kandidatai. Tiesa, balsavimą pasiekė tik du, tačiau šį kartą vieno kandidato persvara buvo akivaizdi.

Keturi kandidatai

Į vasario 27 d., vykstantį ŽŪR XVII – ąjį ataskaitinį ir rinkiminį suvažiavimą atvyko keturi kandidatai: Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos kandidatas Robertas Amšiejus, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos kandidatas Ignas Jankauskas, Respublikinės lenktyninių žirgų lygos kandidatas Vytenis Neverdauskas ir Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos ir Baltijos labdaros fondo teiktas kandidatas Arūnas Svitojus.

Prieš rinkimus kandidatai susitikinėjo su ŽŪR priklausančiomis asociacijomis, 3 kandidatai dalyvavo vasario 21 d. organizuotuose debatuose. Debatuose nedalyvavo Ignas Jankauskas.

Kandidatų strategijos

Kandidatai į ŽŪR pirmininkus pateikė savo veiklos strategijas ir atsakė į delegatų klausimus.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos ir Baltijos labdaros fondo kandidatas A.Svitojus, glaustai pristatęs savo veiklos strategiją sakė: „Liksiu ištikimas išbandytam metodui – bendraujant ieškoti to, kas mus jungia, o ne kas mus skiria. Esu tolerantiškas žmogus, daugelį iš jūsų pažįstu, gerbiu jūsų nuomones ir pažadu jas atsakingai įvertinti“. A.Svitojus pažymėjo, kad teks sugrįžti prie ŽŪR finansavimo klausimo, tačiau jį išspręsti bus įmanoma tik tariantis su ŽŪM bei Seimu, o viena iš galimybių – pasinaudoti Lenkijos bei Danijos patirtimi, kai, pavyzdžiui, dalis surinkto PVM skiriama ŽŪR finansuoti.

Respublikinės lenktyninių žirgų lygos kandidatas V.Neverdauskas ŽŪR viziją piešė ne žiūrėdamas į ateitį, bet daugiau dėmesio skirdamas praeičiai – priminė ŽŪR atkūrimo niuansus ir ėmėsi ŽŪR kritikos. Sakoma, kaip šauksi – taip ir atsilieps. Kadangi kandidato strategijoje nebuvo paliestos ŽŪR perspektyvos ir galimybės, tai jam teko atsakinėti į klausimus, liečiančius ne būsimą ŽŪR veiklą, bet žiniasklaidoje aprašytas kandidato asmeninio gyvenimo peripetijas.

Pasitraukė iš rinkimų

Prieš rinkimus LMGAGA kandidatas Robertas Amšiejus sakė, kad apsvarstęs susidariusią situaciją, įvertinęs daugybę niuansų, nusprendė nebedalyvauti ŽŪR pirmininko rinkimuose. „Balsuokite už tą kandidatą, kuris sugebėtų ginti žemdirbių keliamus interesus ir būtų nešališkas“, – sakė R.Amšiejus.

LGAA kandidatas Ignas Jankauskas, suvažiavimo delegatams pristatęs savo strategiją, informavo, kad palaiko Vytenio Neverdausko kandidatūrą ir pats rinkimuose atsisako dalyvauti.

Balsavimo rezultatai

Suvažiavimo delegatai šį kartą nutarė pirmininką rinkti atviru balsavimu. Taigi A.Svitojus surinko 32 , o V.Neverdauskas – 12 balsų. Dar 3 ŽŪR nariai susilaikė.

Naujasis ŽŪR pirmininkas A.Svitojus pasirinko du vicepirmininkus: Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininką Vytautą Buivydą ir Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorių Algį Baravyką.

Vytautas Buivydas

Algis Baravykas

Be to, ŽŪR XVII – ojo suvažiavimo delegatai išrinko Procedūrų ir etikos komisiją bei Revizijos komisiją ir iš 40 pasiūlytų išrinko 23 ŽŪR Tarybos narius, o pastaroji – ŽŪR Prezidiumą.

Į ŽŪR suvažiavimo delegatų klausimus atsakė ir svečias – žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Žemės ūkio rūmų tarybos veiklos ataskaitą pristatė Sigitas Dimaitis

SU ATASKAITA GALITE SUSIPAŽINTI ČIA

Finansinę ŽŪR ataskaitą pateikė vyr. finansininkė Rasa Buzienė, o atlikto audito išvadas pateikė audito kompanijos „Audifina“ atstovai.

SU FINANSINE ATASKAITA GALITE SUSIPAŽINTI ČIA