Iššūkis Estijai – paankstintas pirmininkavimas ES Tarybai

2017 m. liepos 1 d. Estija perims pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai. Jungtinės Karalystės pasitraukimui iš ES sutrikdžius pirmininkavimo rotacijos tvarką, estams ši užduotis teks anksčiau, nei buvo numatyta – pagal ankstesnius planus, jų pirmininkavimas turėjo būti tik 2018 m. pirmąjį pusmetį.

Pirmininkavimo užduotį estams apsunkins ir tai, jog vadinamojoje „triadoje“ (pirmininkaujančios, pirmininkavusios prieš tai ir pirmininkausiančios po to šalių grupėje) jie negalės kliautis Britanijos patirtimi – šiuo metu triadą sudaro Estija, Malta ir Rumunija.

Nepaisant šių trukdžių, Estija parengė pirmininkavimo prioritetų programą. Nieko nenustebino tai, jog pakankamai daug dėmesio skiriama skaitmeninėms technologijoms –  skaitmeninė Europa ir laisvas duomenų judėjimas įrašyti prie pagrindinių prioritetų. Daug dėmesio skiriama verslo aplinkos kūrimui, konkurencingumo skatinimui, saugumui, taikos, klestėjimo ir stabilumo skatinimui, tvariai ir integruotai Europai.

Žemės ūkio srityje Estijos Kaimo reikalų ministerija pagrindiniu prioritetu įvardija Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ateitį, žemės ūkio rinkų ir žemės ūkio produktų gamintojų pozicijos gerinimo maisto produktų tiekimo grandinėje, dirvožemio kokybės gerinimo klausimus.

Viešosios konsultacijos dėl BŽŪP ateities rezultatai bus skelbiami Estijos pirmininkavimo pradžioje, o Estija planuoja tęsti buvusių pirmininkavusių valstybių darbą. „Bendroji žemės ūkio politika turi didžiulę įtaką Estijos ūkininkams”, – sakė Kaimo reikalų ministras Tarmo Tammas. „Būsimose BŽŪP diskusijose daugiausia dėmesio skirsime BŽŪP, kad pagerintume ūkininkų pasirengimą rizikai, susijusiai su rinka ir gamyba. Rugsėjo mėnesį Taline vyks oficialus žemės ūkio ministrų susitikimas, kuriame dalyviai aptars rizikos valdymo priemonių ateitį žemės ūkio sektoriuje. ES pagalba padėjo spręsti krizės metu atsiradusias sektoriaus problemas, tačiau mums reikia priemonių, kurios padėtų išvengti krizių”, – sakė ministras Tarmo Tammas.

Spalio pradžioje Taline vyks aukšto lygio konferencija „Dirvožemis tvariai maisto gamybai ir ekosistemų funkcijoms”, kuri bus skirta žemės ūkio tvarumui ir dirvožemio apsaugai. Konferencijoje daugiausia dėmesio bus skiriama technologiniams sprendimams, kurie leis geriau apsaugoti dirvožemį ir kaupti dirvožemio duomenis. „Turėtume daugiau dėmesio skirti dirvožemio apsaugai, nes dirvožemio tvarumas yra svarbus užtikrinant maisto saugą ir žemės ūkio veiklos tęstinumą”, – sakė ministras.