Įstatymo projektas apie sąžiningą pieno pardavimą

 Pieno gamintojai vėl su viltimi lydi  LR ūkio subjektų, perkančių‑parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymo projektą. Projektą atidžiai aptarė LR ŽŪR nariai bei organizacijos specialistai ir iki balandžio pabaigos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pateiks apibendrintus pasiūlymus.

Sąžiningai – kuo anksčiau, ar kuo vėliau?

Bene ilgiausią pavadinimą turintis įstatymas pasižymi ir ilgiausiai trunkančiais pieno gamintojų bandymais derybų būdu susitarti su pieno supirkėjais dėl sąžiningų santykių rinkoje. Vieni nori sąžiningo ir lygiaverčio bendradarbiavimo, o kiti regis tikisi, kad šį tikslą nepasiektume kuo vėliau. Dabartiniame projekte siekiama apibrėžti, kokie veiksmai laikomi nesąžiningais santykiuose tarp pieno pardavėjo ir pieno pirkėjo parduodant ir perkant pieną ir nustatant jų draudimą, nustatant draudžiamų veiksmų priežiūrą, priežiūros institucijos funkcijas ir teises, pažeidimų tyrimo, bylų nagrinėjimo ir atsakomybės už šio įstatymo pažeidimus taikymo tvarką. Projekte yra nurodomos įstatymo vykdymą kontroliuojančios institucijos, tai – VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Įstatyme taip pat siekiama nustatyti žalio pieno pirkimo–pardavimo vidutinių kainų viešinimą, kuriuo siekiama didesnio skaidrumo rinkoje.

Tikslai svarbūs. Ar pavyks juos pasiekti?

Gamintojų viltys ir supirkėjų pasipriešinimas

Pasak įstatymo aptarimui vadovavusio LR ŽŪR direktoriaus Sigito Dimaičio, kol kas galime gyventi su viltimi, kad naujasis įstatymas  padės išspręsti kainodaros principus ir pasiekti, kad pieno supirkimo kainos būtų teisingos.

„Nujaučiu, kad sulauksime pieno supirkėjų pasipriešinimo, tikėtina, tam bus ar jau dabar skiriama daug lėšų lobizmui, kad įstatymo priėmimas arba sužlugtų, arba įstatymas būtų jiems kuo palankesnis. Tačiau galime padėkoti ŽŪM, kad imasi šio darbo“, – sakė S.Dimaitis.

Aptarimą LR ŽŪR direktorius S.Dimaitis pradėjo abejone: „Projekte pateikti trys pieno supirkimo būdai. Tačiau ar nenutiks taip, kad, pavyzdžiui, pieną pristačius prie supirkėjų įmonės vartų, jo supirkimo kaina bus mažesnė nei superkant iš pieno gamintojo ūkio. Garantijų nėra, nes saugiklių nenumatyta“.

Aptarė įstatymo projektą

Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos valdybos pirmininkė Regina Bernatonienė pirmiausia pasigedo pieno supirkimo priedų ir priemokų reglamentavimo bei pieno pristatymo būdų sąvokų apibrėžimų, nes supirkėjai gali pasinaudoti šiais trūkumais savo naudai.

LR ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė pastabas pradėjo nuo įstatymo pavadinimo: „Pavadinimas neatspindi įstatymo projekto esmės. Siūlome išbraukti žodžius: „(…) ir prekiaujančių pieno gaminiais (…)“, nes įstatymo projekte apie prekiaujančius pieno gaminiais nerašoma“.

LR ŽŪR nariai įsigilino ir į labai konkrečius projekto niuansus, pavyzdžiui, į pieno kainos skaičiavimo mechanizmą.

Posėdžio dalyviai aptarė, kaip būtų galima išvengti situacijų, į kurias iki šiol patekdavo žemės ūkio kooperatyvai, kai pieno perdirbimo įmonės jiems už pieną sumokėdavo mažiau nei stambioms žemės ūkio bendrovėms, nors kooperatyvai pieną pristatydavo į supirkimo įmonę savo transportu.

„Logiška, kad pieno supirkimo kaina prie įmonės vartų negali būti mažesnė nei įmonei pieną paimant iš ūkio. Įstatyme reikia tai įrašyti“, – siūlė žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ atstovas Nerijus Jakubauskas.

Diskusijoje pasiūlymus pateikė žemės ūkio kooperatyvo „EKO tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius bei Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ vadovas Jonas Kuzminskas.

Po šio posėdžio LR ŽŪR specialistai ir teisininkai apibendrins pateiktus pasiūlymus, juos dar kartą išplatins dalyvavusiems posėdyje ir galutinį variantą šią savaitę pateiks ŽŪM.

Pieną parduos per aukcionus

M.Petkevičius pristatė savo sukurtą pieno supirkimo aukciono būdu sistemą. Kooperatyvo „EKO tikslas“ vadovas prie šios sistemos darbavosi beveik dvejus metus. Išsamiau su šia galimybe galima susipažinti https://milkauction.lt

Čia pieno gamintojai gali surasti daug naudingos informacijos apie pieno supirkimo kainas bei pieno produktų kainas įvairiose rinkose.

„Pagal šiuos duomenis pieno pardavėjai gali susidaryti nuomonę apie padėtį pieno rinkoje, taigi pagal šią informaciją būsimame aukcione nustatyti pradinę kainą“, – sakė M.Petkevičius.

Posėdžio dalyviai aptarė šią pieno pardavimo galimybę – akivaizdu, kad ateityje pieno pardavimas aukciono būdu bus vienas svarbiausių ir ūkininkams naudingiausių. Tiesa, pasak žemės ūkio kooperatyvo „Pienas LT“ atstovo Nerijaus Jakubausko, dar reikės šią galimybę įjungti į galiojančius teisės aktus.